Навигација

14И5ИО05 - Клиничка патологија и терапија социјалних животиња 2

Спецификација предмета
НазивКлиничка патологија и терапија социјалних животиња 2
Акроним14И5ИО05
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтуденти бирају одговарајући изборни пакет за професионално усмерење. Изборни пакет има за циљ да продуби знања и вештине студената стеченa у обавезном делу студијског програма и усмери их ка кључним аспектима здравствене проблематике социјалних животиња - паса, мачака и коња, подељеним у наставне тематске блокове.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да познају: етиопатогенезу, процедуре дијагнозе и диференцијалну дијагнозу болести и патолошких стања социјалних животиња, њиховог збрињавања и лечења у редовним и ургентним ситуацијама, принципе и поступке у превентиви заразних болести, принципе рада савремених техничких система који се користе у дијагностици и терапији; специфичности исхране оболелих и реконвалесцентних животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКлиничка дијететика, Одабрана поглавља из хирургије ортопедије и офталмологије и Одабрана поглавља из интерне медицине коња.
  Садржај практичне наставеСтуденти свој практичан рад обављају на клиникама факултета и терену где се упознају са практичном применом анестезије и интензивне терапије у клиничкој пракси, радом са апаратима за радиографију, ултрасонографију, ендоскопију, електрокардиографију, ендотрахеалну анестезију, мониторинг у анестезији и физикалној терапији.
  Литература
  1. Case LP, Carey DP, Hirakawa DA, Daristotle L: Canine and feline nutrition, Mosby, St. Louis, 2000.
  2. Hand MS, Thatcher CD, Remilard RL, Roudebush P: Small animal clinical nutrition, Walsorth Publishing Company, Marceline, 2000.
  3. Reed SM, Bayly WM, Selon DC: Equine internal medicine, 3rd edition, Saunders/Elsevier, St. Louis, 2010.
  4. Selon DC, Long MT, Equine infectious diseases, Saunders/Elsevier, St. Lous, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  36
  Методе извођења наставеТеоријска настава се базира на предавањима уз коришћење илустрованог и интерактивног материјала, као и архивиране медицинске документације факултетских клиника. Практична настава се одржава на клиникама уз непосредно учешће студената у свима аспектима текућег клиничког рада, уз надзор и усмеравање од стране наставника.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава40Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари10