Навигација

14И6ИО07 - Превентивна ветеринарска медицина 4

Спецификација предмета
НазивПревентивна ветеринарска медицина 4
Акроним14И6ИО07
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтуденти бирају одговарајући изборни пакет (ИП) за професионално усмерење. ИП има за циљ да продуби знања и вештине студената стечене у обавезном делу студијског програма и усмери их ка кључним и најсавременијим аспектима проблематике која се проучава.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да знају да примене националне и ЕУ прописе у откривању спречавању и ширењу заразних болести, Такође ће проширити знања о смештају и нези егзотичних и лабораторијских животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТБ13. Национални и прописи ЕУ о откривању и спречавању заразних болести животиња (20). ТБ14. Хигијена смештаја и нега домаћих животиња у комерцијалним газдинствима (20). ТБ15. Хигијена смештаја и нега домаћих, егзотичних и лабораторијских животиња (20).
  Садржај практичне наставеТБ13. (10): Тренажна симулација спровођења мера при откривању, сузбијању и искорењивању заразних болести. ТБ14. (70): Теренски рад на процени хигијенских услова, смештаја и неге животиња у комерцијалним газдинствима. ТБ15. (70): Практични рад на процени хигијенских услова, смештаја и неге лабораторијских и егзотичних животиња.
  Литература
  1. 1.Теодоровић В, Бунчић Оливера, Кулишић З, Раденковић-Дамњановић Брана, Теодоровић Радислава, Ђорђевић М, Мириловић М, Trichinella-Trichinellosis, 2007.2. Асај А: Хигијена на фарми и у околишу, Медицинска наклада, Загреб, 2003.
  2. Раденковић Дамњановић Брана: Ауторизована предавања, ФВМ, Београд, 2008 Раденковић-Дамњановић Брана: Практикум из зоохигијене, ФВМ, Београд, 2004. Вучинић Маријана, Раденковић-Дамњановић Брана: Добробит и понашање свиња, књига, 2000, стр. 85, Београ
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  410
  Методе извођења наставеНастава ће бити организована у предаваоницама, лабораторијама и клиникама Факултета, кроз низ кохерентних тематских блокова (ТБ) организованих кроз (више)недељно трајање. Практична настава се одржава у лабораторијама, виртуелним учионицама и на терену са посебним нагласком на непосредно учешће студената.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит0
  Практична настава40Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми10
  Семинари10