Навигација

Јавне одбране

 

НАПОМЕНА:

због актуелне епидемиолошке ситуације, број присутних на појединачној одбрани је ограничен на 10

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИСПИТИВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА ЕНДОПАРАЗИТА И ЕФИКАСНОСТИ ЛОКАЛНЕ ПРИМЕНЕ ИВЕРМЕКТИНА У КОНТРОЛИ ПАРАЗИТОЗА КОД ДОМАЋИХ БРДСКИХ КОЊА

Место одбране

Предаваоница Катедре за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи, Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Датум и време одбране

24.06.2022. године у 12.00 часова

Име и Презиме кандидата

Славица С. Живковић

Чланови Комисије

  1. Др Драгиша Траиловић, ред. професор

  2. Др Витомир Ћупић, ред. професор

  3. Др Мирјана Миловановић, ванр. професор

  4. Др Иван Павловић, научни саветник

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

БОЛЕСТИ ПРОСТАТЕ ПАСА

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.

Датум и време одбране

28.06.2022. у 13:00

Име и Презиме кандидата

Илија Живанић

Чланови Комисије

Проф. др Владимир Магаш

Проф. др Вања Крстић
Доц. др Милоје Ђурић

 

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

    

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УТИЦАЈ ЕТАРСКИХ УЉА НА ОДАБРАНЕ ПАТОГЕНЕ БАКТЕРИЈЕ ИЗОЛОВАНЕ У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ МЕСА

Место одбране

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, КАТЕДРА ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА

Датум и време одбране

15.07.2022., у 12 h

Име и Презиме кандидата

Сузана Л. Видаковић Кнежевић

Чланови Комисије

др Неђељко Карабасил, ред.проф.;
др Сунчица Коцић-Танацков, доцент;
др Радослава Савић Радовановић, ван.проф.,
др Дубравка Миланов, науч.саветник;
др Јасна Курељушић, науч. сарадник