Navigacija

Kontinuirana edukacija


Način organizovanja, postupak, oblici i vrednovanje programa kontinuirane edukacije koje organizuje Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu određeni su Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji Fakulteta.
Fakultet organizuje programe kontinuiranih edukacija za doktore veterinarske medicine, specijaliste i ostale zaposlene u veterinarskoj delatnosti.
Pored programa za kontinuiranu edukaciju veterinara, Fakultet organizuje u saradnji sa resornim ministarstvima, Univerzitetom, Zajednicom srednjih poljoprivrednih škola Srbije, drugim fakultetima i udruženjima i programe za edukaciju edukatora - nastavnika i saradnika fakulteta, viših i srednjih poljoprivrednih i veterinarskih škola, u cilju unapređenja metodologije nastave.
Vrste programa koje organizuje Fakultet su: predavanje po pozivu (teoretsko predavanje profesora ili istaknutog naučnog radika iz druge naučne institucije), stručno-tematska edukacija (teoretsko predavanje, kao i praktična obuka polaznika edukacije iz uže stručne oblasti koju izvode nastavnici i istaknuti naučni radici drugih naučnih institucija) i stručno-naučni skupovi (teoretska predavanja) i radionice za polaznike edukacija koju izvodi veći broj nastavnika i istaknutih naučnih radika iz drugih Naučnih institucija, a iz različitih oblasti.