Navigacija

O nama


Centar za inovaciona i naučna istraživanja Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je organizaciona jedinica Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, koja kao inovaciono-naučni centar sa jedne strane služi za transfer znanja i tehnologija, a sa druge kao istraživački centar objedinjuje sve studijske programe sa naučnim istraživanjima.

 

U organizovanju i realizaciji inovacinog i naučno-istraživačkog rada Centar sarađuje sa ostalim organizacionim jedinicama Fakulteta, sa Univerzitetom u Beogradu i drugim univerzitetima i fakultetima, kao i sa naučno-istraživačkim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

U okviru transfera znanja i tehnologija sarađuje sa zainteresovanim trećim licima u zemlji i inostranstvu.

 

Radom centra upravljaju Rukovodilac Centra i Programski savet Centra. Takođe u upravljanju pomaže i Zamenik rukovodioca Centra.


 

Kontakt imejl: cinifvm@vet.bg.ac.rs