Navigacija

Nastavni plan

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program
specijalističkih akademskih studija veterinarske medicine

 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

PRVA GODINA
Zajednička osnova za izborna područja – Module: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 i M9

1

20S1O01

Metodologija istraživačkog rada

1.

2

 

 

 

 

3

O

Akademsko-opšteobrazovni

2

20S1O02

Etika i dobrobit životinja

1.

2

 

 

 

 

3

O

Akademsko-opšteobrazovni

Izborna grupa I (bira se 1 od 2 ponuđena predmeta)

3

20S1I01

Standardi dobre kliničke prakse

1.

4

2

 

 

 

8

I

Akademsko-opšteobrazovni

4

20S1I02

Standardi dobre laboratorijske prakse

1.

4

2

 

 

 

8

I

Akademsko-opšteobrazovni

Izborna grupa II (biraju se 2 od 5 ponuđenih predmeta)

5

20S1I03

Menadžment u veterinarstvu

1.

2

1

2

 

 

8

I

Akademsko-opšteobrazovni

6

20S1I04

Biotehnologija u veterinarskoj medicini

1.

2

1

2

 

 

8

I

Teorijsko-metodološki

7

20S1I05

Građa i funkcija ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima

1.

2

1

2

 

 

8

I

Teorijsko-metodološki

8

20S1I06

Infekcija i mehanizmi odbrane organizma od infektivnih agenasa

1.

2

1

2

 

 

8

I

Stručno-aplikativni

9

20S1I07

Sastav i osobine hrane

1.

2

1

2

 

 

8

I

Naučno-stručni

Izborna grupa III (biraju se 2 od 12 ponuđenih predmeta)

10

20S1I08

Uvod u reprodukciju farmskih i socijalnih životinja

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

11

20S1I09

Instrumentalne metode dijagnostike i terapije oboljenja životinja

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

12

20S1I10

Klinička patologija

socijalnih životinja

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

13

20S1I11

Zdravstvena zaštita i menadžment farmskih životinja

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

14

20S1I12

Hirurške metode u dijagnostici i terapiji oboljenja životinja

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

15

20S1I13

Opšta epizootiologija

2.

4

2

4

 

 

15

I

Teorijsko-metodološki

16

20S1I14

Metode epizootiološkog rada

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

17

20S1I15

Klinička mikrobiologija

2.

4

2

4

 

 

15

I

Teorijsko-metodološki

18

20S1I16

Metode virusološke, bakteriološke, mikološke i parazitološke dijagnostike

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

19

20S1I17

Bezbednost hrane

2.

4

2

4

 

 

15

I

Teorijsko-metodološki

20

20S1I18

Metode ispitivanja hrane

2.

4

2

4

 

 

15

I

Stručno-aplikativni

21

20S1I19

Bezbednost hrane za životinje

2.

4

2

4

 

 

15

I

Naučno-stručni

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini

20

8

12

 

 

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini

40

 

60

 

 


 

Redni broj

Šifra

Naziv

Sem.

Aktivna nastava

Ost.

ESPB

Obavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta

P

V

DON

SIR

DRUGA GODINA (ZAVRŠNA GODINA)

Izborno područje – Modul: M1 Reprodukcija domaćih životinja

Izborni predmeti iz Modula 1 (biraju se 2 od 5 ponuđenih predmeta)

22

20S2M101

Endokrinologija reprodukcije domaćih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

23

20S2M102

Neplodnost domaćih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

24

20S2M103

Bolesti mlečne žlezde domaćih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

25

20S2M104

Andrologija i veštačko osemenjavanje domaćih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

26

20S2M105

Hirurške i akušerske tehnike u porodiljstvu

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

27

20S2M106

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 1 (bira se 1 od 2 ponuđena predmeta)

28

20S2M107

Protokoli za unapređenje reproduktivne efikasnosti farmskih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

29

20S2M108

Protokoli za unapređenje reproduktivne efikasnosti socijalnih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

30

20S2M109

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M2 Veterinarska mikrobiologija sa imunologijom

Izborni predmeti iz Modula 2 (biraju se 2 od 4 ponuđena predmeta)

31

20S2M201

Bakteriologija i mikologija

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

32

20S2M202

Virusologija

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

33

20S2M203

Laboratorijska dijagnostika bakterijskih i gljivičnih infekcija

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

34

20S2M204

Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

35

20S2M205

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 2 (bira se 1 od 4 ponuđena predmeta)

36

20S2M206

Vektori patogena životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

37

20S2M207

Imunologija

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

38

20S2M208

Mikrobiologija hrane i hrane za životinje

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

39

20S2M209

Laboratorijska dijagnostika bolesti riba

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

40

20S2M210

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M3 Epizootiologija

Izborni predmeti iz Modula 3 (biraju se 2 od 4 ponuđena predmeta)

41

20S2M301

Specijalna epizootiologija - 1, bolesti bakterijske i parazitske etiologije

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

42

20S2M302

Specijalna epizootiologija - 2, bolesti virusne etiologije

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

43

20S2M303

Epizootiologija neinfektivnih oboljenja/tehnopatije

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

44

20S2M304

Primena dijagnostičkih metoda i preventivnih mera u epizootiološkom radu

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

45

20S2M305

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 3 (bira se 1 od 2 ponuđena predmeta)

46

20S2M306

Biosigurnosne mere i veterinarska higijena

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

47

20S2M307

Organizacija epizootiološke službe

4.

1

2

 

 

 

6

I

Teorijsko-metodološki

48

20S2M308

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M4 Veterinarska patologija

Izborni predmeti iz Modula 4 (biraju se 2 od 8 ponuđenih predmeta)

49

20S2M401

Morfološke karakteristike oboljenja socijalnih i farmskih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

50

20S2M402

Deskriptivna patologija

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

51

20S2M403

Dijagnostičke metode u patologiji

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

52

20S2M404

Patomorfološka i patohistološka dijagnostika parazitskih bolesti životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

53

20S2M405

Patomorfološke karakteristike važnijih bolesti preživara

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

54

20S2M406

Patomorfološke karakteristike važnijih bolesti kopitara

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

55

20S2M407

Patomorfološke karakteristike važnijih bolesti divljih, zooloških i egzotičnih vrsta životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

56

20S2M408

Patomorfološke karakteristike važnijih bolesti ptica

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

57

20S2M409

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 4 (bira se 1 od 3 ponuđena predmeta)

58

20S2M410

Tumori socijalnih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

59

20S2M411

Dermatopatologija

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

60

20S2M412

Neuropatologija

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

61

20S2M413

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M5 Higijena i tehnologija hrane

Izborni predmeti iz Modula 5 (biraju se 2 od 6 ponuđenih predmeta)

62

20S2M501

Integrisani sistemi kontrole hrane

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

63

20S2M502

Metode konzervisanja hrane

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

64

20S2M503

Instrumentalna analiza hrane

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

65

20S2M504

Mikrobiološka analiza hrane

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

66

20S2M505

Parazitološka analiza hrane

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

67

20S2M506

Radijaciona analiza hrane

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

68

20S2M507

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 5 (bira se 1 od 2 ponuđena predmeta)

69

20S2M508

Bezbednost i kvalitet mesa i proizvoda

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

70

20S2M509

Bezbednost i kvalitet mleka i proizvoda

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

71

20S2M510

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M6 Interna medicina socijalnih životinja

Izborni predmeti iz Modula 6 (biraju se 2 od 10 ponuđenih predmeta)

72

20S2M601

Interne bolesti pasa i mačaka

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

73

20S2M602

Interne bolesti kopitara

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

74

20S2M603

Oboljenja egzotičnih kućnih ljubimaca

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

75

20S2M604

Imidžing dijagnostika oboljenja socijalnih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

76

20S2M605

Poremećaji ponašanja socijalnih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

77

20S2M606

Dijagnostika i terapija parazitskih bolesti socijalnih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

78

20S2M607

Dijagnostika i terapija neuroloških oboljenja pasa i mačaka

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

79

20S2M608

Laboratorijska dijagnostika tumora i principi farmakološke terapije

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

80

20S2M609

Klinička farmakologija socijalnih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

81

20S2M610

Klinička toksikologija socijalnih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

82

20S2M611

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 6 (bira se 1 od 4 ponuđena predmeta)

83

20S2M612

Urgentna stanja kod socijalnih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

84

20S2M613

Integrativni klinički pristup u onkologiji socijalnih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

85

20S2M614

Primena izvora zračenja u dijagnostici i terapiji bolesti životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Akademsko-opšteobrazovni

86

20S2M615

Fizikalna terapija socijalnih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

87

20S2M616

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M7 Zdravstvena zaštita farmskih životinja

Izborni predmeti iz Modula 7 (biraju se 2 od 6 ponuđenih predmeta)

88

20S2M701

Klinička patologija i terapija oboljenja preživara

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

89

20S2M702

Klinička patologija i terapija oboljenja svinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

90

20S2M703

Klinička patologija i terapija živine

3.

2

3

1

 

 

9

I

Teorijsko-metodološki

91

20S2M704

Metode dijagnostike bolesti preživara

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

92

20S2M705

Metode dijagnostike bolesti svinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

93

20S2M706

Metode dijagnostikovanja bolesti živine

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

94

20S2M707

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 7 (bira se 1 od 3 ponuđena predmeta)

95

20S2M708

Metabolički poremećaji zdravlja preživara i poremećaji u reprodukciji

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

96

20S2M709

Proizvodne bolesti svinja, tehnopatije i poremećaji u reprodukciji

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

97

20S2M710

Tehnopatije živine

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

98

20S2M711

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M8 Veterinarska dijetetika

Izborni predmeti iz Modula 8 (biraju se 2 od 4 ponuđena predmeta)

99

20S2M801

Nutritivna terapija

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

100

20S2M802

Ishrana životinja i kvalitet namirnica animalnog porekla

3.

2

3

1

 

 

9

I

Akademsko-opšteobrazovni

101

20S2M803

Klinička dijetetika preživara

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

102

20S2M804

Klinička dijetetika svinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

103

20S2M805

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 8 (bira se 1 od 2 ponuđena predmeta)

104

20S2M806

Klinička dijetetika živine

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

105

20S2M807

Klinička dijetetika pasa i mačaka

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

106

20S2M808

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborno područje – Modul: M9 Veterinarska hirurgija

Izborni predmeti iz Modula 9 (biraju se 2 od 5 ponuđenih predmeta)

107

20S2M901

Ortopedija pasa i mačaka

3.

2

3

1

 

 

9

I

Naučno-stručni

108

20S2M902

Abdominalna hirurgija pasa i mačaka

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

109

20S2M903

Hirurgija konja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

110

20S2M904

Hirurgija goveda

3.

2

3

1

 

 

9

I

Stručno-aplikativni

111

20S2M604

Imidžing dijagnostika oboljenja socijalnih životinja

3.

2

3

1

 

 

9

I

Naučno-stručni

112

20S2M905

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula I

3.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

Izborni predmeti iz Modula 9 (bira se 1 od 3 ponuđena predmeta)

113

20S2M906

Rekonstruktivna hirurgija

4.

1

2

 

 

 

6

I

Naučno-stručni

114

20S2M907

Veterinarska oftalmologija

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

115

20S2M615

Fizikalna terapija socijalnih životinja

4.

1

2

 

 

 

6

I

Stručno-aplikativni

116

20S2M908

Specijalistička blok nastava iz izbornog modula II

4.

 

 

3

5

 

7

O

Stručno-aplikativni

 

117

20S2O01

Studijski istraživački rad u funkciji specijalističkog rada

4.

 

 

 

9

 

6

O

 

118

20S2O02

Stručna praksa iz izbornog modula

4.

 

 

 

 

2 nedelje

4

O

 

119

20S2O03

Specijalistički rad

4.

 

 

 

 

3 nedelje

12

O

 

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini

5

8

8

19

 

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini

40

 

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija

80

 

120