Навигација

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОСТДИПЛОМЦЕ

Специјалистичке академске студијеДокторске академске студијеУже специјалистичке студијеИнфостуд

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПОСТДИПЛОМЦЕ (ДАС,САС,УС)

 

СВИ СТУДЕНТИ ПОСТДИПЛОМЦИ (ДАС,САС,УС) АПСОЛВЕНТИ ДУЖНИ СУ ДА СВОЈЕ СТУДИЈЕ ЗАВРШЕ ДО 29.09. 2023.год. до краја школске 2022/23.год.

Уколико то не учине у обавези су најкасније до 15. 10. 2023.год. упишу наредну годину школску 2023/24.год.

Уколико је период досасашњег студирања дужи од двоструког трајања студија (ЗА ДАС 6 год. а ЗА САС 4 год.) обавезно се пише молба за продужетак или мировање и доставља референту за постдипломске студије у папирном и електронском облику (mail: postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs) до 07. 09. 2023.год. до 10 00h.

Остали постдипломци који нису апсолвенти су такође дужни да упишу наредну годину

За упис наредне године САС и ДАС је потребан попуњен електронски ШВ образац у електронском досијеу и најмање уплаћена ¼ годишње школарине (доставити доказ о уплати) за наступајућу школску годину

 

СЕКРЕТЕРИЈАТ