Навигација

Додатни уписни рок 2024. године

Конкурси

12. јул 2024.

Записник о упису у првом додатном уписном року 2024. године


11. јул 2024.

Ранг листа пријављених кандидата за додатни уписни рок 2024. године


09. јул 2024.

Додатни уписни рок 2024. године

Документација потребна за додатни уписни рок 2024. године

Пријавни лист за додатни уписни рок 2024. године

Изјава за обраду података

Изјава – српска националност

Изјава о коришћењу буџетских средстава

Пријемни испит 2024. год. – први уписни рок

08. јул 2024.

Записник о упису у првом уписном року 2024. године


02. јул 2024.

Коначна ранг листа – први уписни рок 2024. године

Коначна ранг листа – афирмативне мере за кандидате са хендикепом – први уписни рок 2024. године

Коначна ранг листа – афирмативне мере за припаднике ромске националне мањине – први уписни рок 2024. године


25. јун 2024.

Прелиминарна ранг листа кандидата у првом уписном року 2024. године – сви кандидати

Прелиминарна ранг листа кандидата у првом уписном року 2024. године – афирмативне мере за кандидате са посебним потребама

Прелиминарна ранг листа кандидата у првом уписном року 2024. године – афирмативне мере за кандидате припаднике ромске националне мањине

Записник о плагању допунског испита из латинског језика – први уписни рок 2024. године 


21. јун 2024.

Листа пријављених кандидата за полагање пријемног испита
у јунском уписном року 2024. год.

Списак кандидата који треба да полажу допунски испит
из латинског језика у јунском уписном року 2024. год.

Списак пријављених кандидата у оквиру програма афирмативних мера
за лица са посебним потребама – јунски уписни рок 2024. год.

Списак пријављених кандидата у оквиру програма афирмативних мера
за припаднике ромске националне мањине – јунски уписни рок 2024. год.


18. јун 2024.

Смештај студената прве године у студентским домовима у школској 2024/2025. години


10. мај 2024.

Текст Конкурса Универзитета у Београду – општи услови

Текст Конкурса - Факултет ветеринарске медицине

Пријава за упис

Сагласност за обраду података

Примери попуњених уплатница

Изјава – српска националност из земаља у окружењу

Изјава – ромска национална мањина

Препорука – Национални савет Рома

Захтев за утврђивање статуса кандидата и студента са инвалидитетом

Лица са инвалидитетом – образац за утврђивање права на упис

Изјава о коришћењу буџетског статуса студента

Упис без полагања пријемног испита