Navigacija

UVID JAVNOSTI


2024.

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST ZOOHIGIJENA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST BOLESTI PAPKARA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST VETERINARSKA HIRURGIJA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA2023.

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG REDOVNOG PROFESORA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST ISHRANA I BOTANIKA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG VANREDNOG PROFESORA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST
KLINIČKA DIJAGNOSTIKA, PATOLOGIJA I TERAPIJA ŽIVOTINJA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG VANREDNOG PROFESORA
ZA UŽU NAUČNU OBLAST HEMIJA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST
KLINIČKA DIJAGNOSTIKA, PATOLOGIJA I TERAPIJA ŽIVOTINJA

REFERAT KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG ASISTENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST
KLINIČKA DIJAGNOSTIKA, PATOLOGIJA I TERAPIJA ŽIVOTINJA

Referat Komisije za izbor jednog vanrednog profesora
za užu naučnu oblast Genekologija sa andrologijom

Referat Komisije za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mleka

Referat Komisije za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Hemija

Referat Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za užu naučnu oblast Ginekologija sa andrologijom

Referat Komisije za izbor u zvanje jednog asistenta
za užu naučnu oblast Anatomija

Referat Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za užu naučnu oblast Anatomija

Referat Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za užu naučnu oblast Bolesti riba, rakova i školjki

Referat Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za užu naučnu oblast Biohemija

Referat za izbor u zvanje jednog asistenta
za užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Referat za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Radiobiologija sa radijacionom higijenom

Referat za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Parazitologija2022.

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta
za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Ishrana i botanika

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ishrana i botanika

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za naučnu oblast Veterinarska medicina, užu naučnu oblast Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja.

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Histologija i embriologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Parazitologija
 
Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast
Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za naučnu oblast veterinarske nauke,
užu naučnu oblast Biologija


2021.


Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog redovnog profesora za užu
naučnu oblast Histologija i embriologija

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu
naučnu oblast Zaštita životinja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog docenta za užu
naučnu oblast Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu
naučnu oblast Anatomija

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu
oblast Veterinarska ekonomika

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu
oblast Veterinarska ekonomika

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za  užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu
oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora  za  užu naučnu
oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za  užu naučnu oblast Biohemija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta
za  užu naučnu oblast Histologija i embriologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu
oblast Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora
za  užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje jednog asistenta
za užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje jednog redovnog profesora
za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anatomija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Zoohigijena

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija


2020.

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za
užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast Fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fizika i biofizika

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za
užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za  užu naučnu oblast Anatomija

Izveštaj za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Epizootiologija,
zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje redovni profesor za
užu naučnu oblast Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za
užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom za
užu naučnu oblast Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za
užu naučnu oblast Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta  za  užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Veterinarska forenzika i državno veterinarstvo

Izveštaj za izbor u zvanje  vanrednog profesora za  užu naučnu oblast
Farmakologija i toksikologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mleka

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za  užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast
Veterinarska medicina, užu naučnu oblast Biologija,

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Epizootiologija, zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i sviloprelja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Veterinarska ekonomika


2019.

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Stočarstvo sa genetikom

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Veterinarska hirurgija

Izveštaj za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Parazitologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Bezbednost i zaštita životinja

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Bolesti papkara

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast
Fizika i biofizika

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Patološka fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje dva docenta za užu naučnu oblast
Histologija i embriologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fiziologija

Izveštaj za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Higijena i tehnologija mesa

Izveštaj za izbor u zvanje redovnog profesora za
užu naučnu oblast Veterinarska ekonomika

Izveštaj jednog od dva prijavljena kandidata na Konkurs za izbor u zvanje 2
redovna profesora za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Patologija

Izveštaj za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast
Ginekologija sa andrologijom

Izveštaj jednog od dva prijavljena kandidata na Konkurs za izbor u zvanje 2
redovna profesora za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom