Navigacija

Adresar

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Zoran Antic portir Odsek za tehničke i pomoćne poslove 61 nenastavno_osoblje Zoran Antic
Ana Mandić Istraživač pripravnik Katedra za patološku fiziologiju anamandic10@gmail.com 41 nenastavno_osoblje Ana Mandic
Nebojša Aleksić Fakultet veterinarske medicine 1 nenastavno_osoblje Nebojsa Aleksic
Aleksandra Aleksić-Agelidis stručni saradnik Centar za razvoj i međunarodnu saradnju diro@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Aleksandra Aleksic-Agelidis
Daliborka Alimović higijeničar Katedra za patologiju 81 nenastavno_osoblje Daliborka Alimovic
Sanja Ašćerić obračunski referent za zarade i druga primanja Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Sanja Asceric
Aleksandra Bajić viši laborant Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 51 nenastavno_osoblje Aleksandra Bajic
Radmila Banković viši laborant Katedra za mikrobiologiju 61 nenastavno_osoblje Radmila Bankovic
Branko Banovčanin knjižničar Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 51 nenastavno_osoblje Branko Banovcanin
Zorana Bečkei referent za javne nabavke Odsek za opšte poslove i studentska pitanja nabavke@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Zorana Beckei
Dragan Bogdanović samosatalni stručno tehnički saradnik za ostale delatnosti -javne nabavke Odsek za opšte poslove i studentska pitanja draganbogdanovic25@gmail.com 51 nenastavno_osoblje Dragan Bogdanovic
Marina Vejnović čistačica Katedra za opšteobrazovne predmete marinavejnovic1@gmail.com 81 nenastavno_osoblje Marina Vejnovic
Marijana Vidić finansijski likvidator Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Marijana Vidic
Sanja Vukajlović viši referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i pitanja standarda studenata Odsek za opšte poslove i studentska pitanja studentskasluzba2@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
Danijela Vučković blagajnik Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Danijela Vuckovic
Maja Gabrić administrativni referent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 51 nenastavno_osoblje Maja Gabric
Jasmina Dabić higijeničar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Jasmina Dabic
Jasminka Davčeva higijeničar Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 81 nenastavno_osoblje Jasminka Davceva
Zlatko Demak tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Informaciono komunikacioni centar 71 nenastavno_osoblje Zlatko Demak
Đorđe Diković laborant Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Djordje Dikovic
Jelena Dobričić rendgen tehničar Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radiologija@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Jelena Dobricic
Sunčica Dojčinović čistačica Katedra za parazitologiju labparazitbolesti@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Suncica Dojcinovic
Jasmina Dunđerski higijeničar Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Jasmina Dundjerski
Ivana Dunčić čistačica Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu 81 nenastavno_osoblje Ivana Duncic
Ana Đokić laborant Katedra za opšteobrazovne predmete 61 nenastavno_osoblje Ana Djokic
Suzana Đorđević viši laborant Katedra za ishranu i botaniku 81 nenastavno_osoblje Suzana Djordjevic
Tatjana Đurić Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik (nabavljač) Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove nabavnasluzbafvm@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Tatjana Djuric
Vesna Živanović higijeničar Katedra za ishranu i botaniku 81 nenastavno_osoblje Vesna Zivanovic
Andrijana Živić stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za parazitologiju 87 nenastavno_osoblje Andrijana Zivic
Desimir Ignjatović vodoinstalater Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Desimir Ignjatovic
Suzana Jakimova laborant Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radijacija@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Suzana Jakimova
Miodrag Jevtić portir Odsek za tehničke i pomoćne poslove 81 nenastavno_osoblje Miodrag Jevtic
Jelena Jezdimirović Samostalni stručno tehnički saradni za rad u Centrima -Rukovodilac Centar za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta 51 nenastavno_osoblje Jelena Jezdimirovic
Aleksandar Jelić Rukovodilac poslava zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu Odsek za tehničke i pomoćne poslove 61 nenastavno_osoblje Aleksandar Jelic
Tatjana Jovanović čistačica Katedra za biologiju 81 nenastavno_osoblje Tatjana Jovanovic
Nemanja Jovanović-Džajić Fakultet veterinarske medicine 1 nenastavno_osoblje Nemanja Jovanovic-Dzajic
Bosiljka Jovetić Stefanović higijeničar Katedra za opšteobrazovne predmete 81 nenastavno_osoblje Bosiljka Jovetic Stefanovic
Dina Kandić diplomirani bibliotekar Centralna biblioteka biblioteka@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Dina Kandic
Biljana Karašićević higijeničar Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Biljana Karasicevic
Milka Katić laborant Katedra za stočarstvo 81 nenastavno_osoblje Milka Katic
Slaviša Krulj veterinarski tehničar Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 61 nenastavno_osoblje Slavisa Krulj
Bistra Litajkovska laborant Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 61 nenastavno_osoblje Bistra Litajkovska
Stevan Luković vozač Odsek za tehničke i pomoćne poslove 61 nenastavno_osoblje Stevan Lukovic
Lazar Marković asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači lazar.markovic@vet.bg.ac.rs 21 nenastavno_osoblje Lazar Markovic
Verica Martić laborant Katedra za parazitologiju 81 nenastavno_osoblje Verica Martic
Miladin Matić higijeničar Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Miladin Matic
Milica Mijačević Carević sekretar informacionog centra Informaciono komunikacioni centar infocentar@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Milica Mijacevic Carevic
Novak Milivojević pomoćni radnik Odsek za tehničke i pomoćne poslove 61 nenastavno_osoblje Novak Milivojevic
Dragana Milinković stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za ishranu i botaniku 87 nenastavno_osoblje Dragana Milinkovic
Radmila Miltenović stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za bolesti papkara 61 nenastavno_osoblje Radmila Miltenovic
Radojka Mladenović laborant Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Radojka Mladenovic
Mila Mošić higijeničar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Mila Mosic
Jelena Naumović higijeničar Katedra za zoohigijenu 81 nenastavno_osoblje Jelena Naumovic
Svetlana Nedić stručni saradnik Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 86 nenastavno_osoblje Svetlana Nedic
Ivan Nestorović samostalni stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje ivannestorovic@hotmail.com 061/66 74 850 86 nenastavno_osoblje Ivan Nestorovic
Senka Nikolić laborant Katedra za patologiju 81 nenastavno_osoblje Senka Nikolic
Aleksandar Nikšić Istraživač pripravnik Katedra za mikrobiologiju 41 nenastavno_osoblje Aleksandar Niksic
Emilija Nićković Istraživač pripravnik Katedra za histologiju i embriologiju 41 nenastavno_osoblje Emilija Nickovic
Jelena Petrović higijeničar Katedra za histologiju i embriologiju 81 nenastavno_osoblje Jelena Petrovic
Tamara Petrović viši laborant Katedra za zoohigijenu zoohigijena@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Tamara Petrovic
Ana Pešić Istraživač pripravnik Katedra za biologiju 41 nenastavno_osoblje Ana Pesic
Zoran Potkonjak šef Odseka tehničkih i pomoćnih poslova Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Zoran Potkonjak
Jagoda Potkonjak veterinarski tehničar Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radiologija@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Jagoda Potkonjak
Dragica Puzović laborant Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Dragica Puzovic
Milovan Radinović-Lukić viši referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i pitanja standarda studenata Odsek za opšte poslove i studentska pitanja osnovne_studije@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Milovan Radinovic-Lukic
Julijana Radovanović laborant Katedra za mikrobiologiju 81 nenastavno_osoblje Julijana Radovanovic
Milica Radovanović referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Odsek za opšte poslove i studentska pitanja radovanovic92@gmail.com 51 nenastavno_osoblje Milica Radovanovic
Brankica Radović higijeničar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Brankica Radovic
Vesna Raičković Sekretar Fakulteta Sekretarijat sekretar@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Vesna Raickovic
Jovanka Ranković laborant Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 81 nenastavno_osoblje Jovanka Rankovic
Zoran Rackov veterinarski tehničar Katedra za bolesti papkara zoranrackov6@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Zoran Rackov
Dragan Ristanović stručni saradnik Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 86 nenastavno_osoblje Dragan Ristanovic
Marija Savić viši referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i pitanja standarda studenata Odsek za opšte poslove i studentska pitanja studentskasluzba1@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Marija Savic
Petar Sikimić viši referent za postdiplomske studije i doktorate Odsek za opšte poslove i studentska pitanja postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Petar Sikimic
Biljana Simić čistačica Katedra za farmakologiju i toksikologiju 81 nenastavno_osoblje Biljana Simic
Danijela Simić laborant Katedra za fiziologiju i biohemiju 61 nenastavno_osoblje Danijela Simic
Dosta Simić higijeničar Katedra za anatomiju 81 nenastavno_osoblje Dosta Simic
Sanja Simić stručni saradnik Katedra za parazitologiju sanja@vet.bg.ac.rs 86 nenastavno_osoblje Sanja Simic
Bratica Stanišić referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 51 nenastavno_osoblje Bratica Stanisic
Marija Stanišić viši stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za patologiju s.marija83@yahoo.com 61 nenastavno_osoblje Marija Stanisic
Jelena Stankov laborant Katedra za mikrobiologiju 61 nenastavno_osoblje Jelena Stankov
Slađana Stanković laborant Katedra za stočarstvo 61 nenastavno_osoblje Sladjana Stankovic
Violeta Stanojević šef Odseka za finansijsko računovodstvene poslove Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Violeta Stanojevic
Jasmina Stanojlović higijeničar Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela stanojlovicjasmina73@gmail.com 81 nenastavno_osoblje Jasmina Stanojlovic
Slavica Stančić laborant Katedra za fiziologiju i biohemiju 61 nenastavno_osoblje Slavica Stancic
Snežana Stevanović laborant Katedra za patologiju 61 nenastavno_osoblje Snezana Stevanovic
Snežana Stevanović-Đorđević rukovodilac Centra za razvoj i međunarodnu saradnju Centar za razvoj i međunarodnu saradnju diro@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Snezana Stevanovic-Djordjevic
Maja Stojanović daktilograf Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 81 nenastavno_osoblje Maja Stojanovic
Milica Suzić diplomirani bibliotekar Centralna biblioteka 51 nenastavno_osoblje Milica Suzic
Aleksandra Todić stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za histologiju i embriologiju 87 nenastavno_osoblje Aleksandra Todic
Anastasija Todorović stručni saradnik Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu anastasija.todorovic@vet.bg.ac.rs 065/231 11 15 86 nenastavno_osoblje Anastasija Todorovic
Jovana Todorović šef kabineta Dekana Odsek za opšte poslove i studentska pitanja dekanat@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Jovana Todorovic
Aleksandar Tomić higijeničar Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Aleksandar Tomic
Branko Topić Odsek za tehničke i pomoćne poslove 81 nenastavno_osoblje Branko Topic
dr Ivana Trbojević Milošević Katedra za opšteobrazovne predmete 11 nenastavno_osoblje dr Ivana Trbojevic Milosevic
Dalibor Tričković Fakultet veterinarske medicine 21 nenastavno_osoblje Dalibor Trickovic
Marina Ćirić higijeničar Katedra za ekonomiku i statistiku 81 nenastavno_osoblje Marina Ciric
Slađana Ćurčić higijeničar Katedra za histologiju i embriologiju sladjanabg.curcic1974@gmail.com 81 nenastavno_osoblje Sladjana Curcic
Dragiša Urošević veb master Informaciono komunikacioni centar webmaster@vet.bg.ac.rs 71 nenastavno_osoblje Dragisa Urosevic
Maja Urošević higijeničar Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 81 nenastavno_osoblje Maja Urosevic
Nevenka Urošević higijeničar Katedra za fiziologiju i biohemiju 81 nenastavno_osoblje Nevenka Urosevic
Slađana Carić Samostalni stručno tehnički saradni za rad u Centrima Centar za izdavačku delatnost i promet učila 51 nenastavno_osoblje Sladjana Caric
Tatjana Cvetković finansijski knjigovođa glavne knjige, kontista analitičar prihoda i troškova Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Tatjana Cvetkovic
Miloš Čalić stručni saradnik Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 86 nenastavno_osoblje Milos Calic
Bojana Šmigić čistačica Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 81 nenastavno_osoblje Bojana Smigic
Igor Šobot laborant Katedra za anatomiju 81 nenastavno_osoblje Igor Sobot
prof. dr Jelena Ajtić redovni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete jelena.ajtic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jelena Ajtic
prof. dr Nevenka Aleksić redovni profesor Katedra za parazitologiju nenaaleksic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nevenka Aleksic
prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević redovni profesor Katedra za patologiju skovacevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sanja Aleksic-Kovacevic
prof. dr Jovan Bojkovski redovni profesor Katedra za bolesti papkara bojkovski@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jovan Bojkovski
prof. dr Snežana Bulajić redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla snezab@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Snezana Bulajic
prof. dr Slobodanka Vakanjac redovni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje vakanjac@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Slobodanka Vakanjac
prof. dr Dragan Vasilev redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla vasilevd@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Vasilev
prof. dr Ivan Vujanac redovni profesor Katedra za bolesti papkara vujanac@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivan Vujanac
prof. dr Marijana Vučinić redovni profesor Katedra za zoohigijenu vucinicm@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Marijana Vucinic
prof. dr Dragan Gvozdić redovni profesor Katedra za patološku fiziologiju gvozdic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Gvozdic
prof. dr Svetlana Grdović redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku cecag@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Svetlana Grdovic
prof. dr Vladimir Dimitrijević redovni profesor Katedra za stočarstvo vanja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Dimitrijevic
prof. dr Mirjana Dimitrijević redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla mirjana@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mirjana Dimitrijevic
prof. dr Ninoslav Đelić redovni profesor Katedra za biologiju ndjelic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ninoslav Djelic
prof. dr Iris Đorđević redovni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete iris@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Iris Djordjevic
prof. dr Milutin Đorđević redovni profesor Katedra za zoohigijenu milutin@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milutin Djordjevic
prof. dr Tamara Ilić redovni profesor Katedra za parazitologiju tamara@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Tamara Ilic
prof. dr Ivan Jovanović redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju ix@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivan Jovanovic
prof. dr Neđeljko Karabasil redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla nedja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nedjeljko Karabasil
prof. dr Danijela Kirovski redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju dani@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Danijela Kirovski
prof. dr Milica Kovačević-Filipović redovni profesor Katedra za patološku fiziologiju milica@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milica Kovacevic-Filipovic
prof. dr Dejan Krnjaić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju dejan.krnjaic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dejan Krnjaic
prof. dr Vanja Krstić redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači vanjak@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vanja Krstic
prof. dr Nikola Krstić redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu nkrstic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nikola Krstic
prof. dr Vladimir Kukolj redovni profesor Katedra za patologiju vkukolj@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Kukolj
prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu miramac@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mirjana Lazarevic-Macanovic
prof. dr Darko Marinković redovni profesor Katedra za patologiju darko@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Darko Marinkovic
prof. dr Danica Marković redovni profesor Katedra za histologiju i embriologiju danica@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Danica Markovic
prof. dr Maja Marković redovni profesor Katedra za mikrobiologiju maja.markovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Maja Markovic
prof. dr Radmila Marković redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku radmilam@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Radmila Markovic
prof. dr Nenad Milić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju nenadmilic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nenad Milic
prof. dr Petar Milosavljević redovni profesor Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 11 nastavnik prof. dr Petar Milosavljevic
prof. dr Milorad Mirilović redovni profesor Katedra za ekonomiku i statistiku mija@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milorad Mirilovic
prof. dr Branislava Mitrović redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radijacija@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Branislava Mitrovic
prof. dr Verica Mrvić redovni profesor Katedra za anatomiju vrmrvic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Verica Mrvic
prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku tjelena@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jelena Nedeljkovic-Trailovic
prof. dr Drago Nedić redovni profesor Katedra za ekonomiku i statistiku 11 nastavnik prof. dr Drago Nedic
prof. dr Vladimir Nešić redovni profesor Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise nesic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Nesic
prof. dr Jakov Nišavić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju jakovmoni@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jakov Nisavic
prof. dr Sonja Obrenović redovni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela sonjao@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sonja Obrenovic
prof. dr Miloš Pavlović redovni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje mison@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milos Pavlovic
prof. dr Branko Petrujkić redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku petrujkic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Branko Petrujkic
prof. dr Anita Radovanović redovni profesor Katedra za histologiju i embriologiju anita@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Anita Radovanovic
prof. dr Sonja Radojičić redovni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela sonjar@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sonja Radojicic
prof. dr Radmila Resanović redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači radar@vet.bg.ac.rs 0638781233 11 nastavnik prof. dr Radmila Resanovic
prof. dr Mila Savić redovni profesor Katedra za stočarstvo milas@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mila Savic
prof. dr Zoran Stanimirović redovni profesor Katedra za biologiju zoran@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Zoran Stanimirovic
prof. dr Jevrosima Stevanović redovni profesor Katedra za biologiju rocky@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jevrosima Stevanovic
prof. dr Radislava Teodorović redovni profesor Katedra za zoohigijenu rada@vet.bg.ac.rs 011/ 2684 173 11 nastavnik prof. dr Radislava Teodorovic
prof. dr Saša Trailović redovni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju sasa@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sasa Trailovic
prof. dr Natalija Fratrić redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju nataly@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Natalija Fratric
prof. dr Dragan Šefer redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku dsefer@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Sefer
prof. dr Ksenija Aksentijević vanredni profesor Katedra za mikrobiologiju ksenija@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ksenija Aksentijevic
prof. dr Jelena Aleksić Radojković vanredni profesor Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise alexjellena@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jelena Aleksic Radojkovic
prof. dr Nenad Andrić vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači nenad@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nenad Andric
prof. dr Dragan Bacić vanredni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela bacicd@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Bacic
prof. dr Žolt Bečkei vanredni profesor Katedra za stočarstvo bzolt@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Zolt Beckei
prof. dr Miloš Blagojević vanredni profesor Katedra za anatomiju mblagojevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milos Blagojevic
prof. dr Olivera Valčić vanredni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju olja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Olivera Valcic
prof. dr Ivana Vučićević vanredni profesor Katedra za patologiju ivanav@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivana Vucicevic
prof. dr Miloš Vučićević vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači vucicevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milos Vucicevic
prof. dr Milena Đorđević vanredni profesor Katedra za anatomiju milenadjordjevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milena Djordjevic
prof. dr Miloje Đurić vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje miloje@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Miloje Djuric
prof. dr Saša Ivanović vanredni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju salivano@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sasa Ivanovic
prof. dr Milena Krstić vanredni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete milena@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milena Krstic
prof. dr Vladimir Magaš vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje magas@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Magas
prof. dr Milan Maletić vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje maletic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milan Maletic
prof. dr Svetlana Milanović vanredni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju cecam@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Svetlana Milanovic
prof. dr Mirjana Milovanović vanredni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju miram@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mirjana Milovanovic
prof. dr Katarina Nenadović vanredni profesor Katedra za zoohigijenu katarinar@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Katarina Nenadovic
prof. dr Ivana Nešić vanredni profesor Katedra za anatomiju inesic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivana Nesic
prof. dr Slađan Nešić vanredni profesor Katedra za patologiju sladjan@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sladjan Nesic
prof. dr Radiša Prodanović vanredni profesor Katedra za bolesti papkara prodanovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Radisa Prodanovic
prof. dr Marina Radojičić vanredni profesor Katedra za mikrobiologiju marina.radojicic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Marina Radojicic
prof. dr Stamen Radulović vanredni profesor Katedra za ishranu i botaniku 11 nastavnik prof. dr Stamen Radulovic
prof. dr Radoslava Savić-Radovanović vanredni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla mimica@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Radoslava Savic-Radovanovic
prof. dr Predrag Stepanović vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači pedja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Predrag Stepanovic
prof. dr Ružica Trailović vanredni profesor Katedra za stočarstvo ruzicat@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ruzica Trailovic
doc. dr Milan Aničić docent Katedra za patologiju anicicm@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Milan Anicic
doc. dr Sveta Arsić docent Katedra za bolesti papkara sarsic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Sveta Arsic
doc. dr Danica Bogunović docent Katedra za parazitologiju danicab@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Danica Bogunovic
doc. Maja Vasiljević docent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 11 nastavnik doc. Maja Vasiljevic
doc. dr Branislav Vejnović docent Katedra za ekonomiku i statistiku branislavv@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Branislav Vejnovic
doc. dr Uroš Glavinić docent Katedra za biologiju uglavinic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Uros Glavinic
doc. dr Nevena Grković docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla nevena.ilic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Nevena Grkovic
doc. dr Dajana Davitkov docent Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise 11 nastavnik doc. dr Dajana Davitkov
doc. dr Darko Davitkov docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači davitkov@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Darko Davitkov
doc. dr Vladimir Drašković docent Katedra za zoohigijenu vdraskovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Vladimir Draskovic
doc. dr Stefan Đoković docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači djstefan@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Stefan Djokovic
doc. dr Jasna Đorđević docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla jasna.djordjevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Jasna Djordjevic
doc. dr Spomenka Đurić docent Katedra za ekonomiku i statistiku spomenkadj@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Spomenka Djuric
doc. dr Dragan Živanov docent Katedra za opšteobrazovne predmete draganz@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Dragan Zivanov
doc. dr Anja Ilić Božović docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 11 nastavnik doc. dr Anja Ilic Bozovic
doc. dr Ljubomir Jovanović docent Katedra za fiziologiju i biohemiju ljubomir.jovanovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ljubomir Jovanovic
doc. dr Tijana Ledina docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla tijana.ledina@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Tijana Ledina
doc. dr Tijana Lužajić Božinovski docent Katedra za histologiju i embriologiju ticavet@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Tijana Luzajic Bozinovski
doc. dr Đorđe Marjanović docent Katedra za farmakologiju i toksikologiju marjanovicd@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Djordje Marjanovic
doc. dr Ivan Milošević docent Katedra za histologiju i embriologiju ikavet@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ivan Milosevic
doc. dr Marko Jumake Mitrović docent Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu markom@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Marko Jumake Mitrovic
doc. dr Sreten Nedić docent Katedra za bolesti papkara sreten.nedic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Sreten Nedic
doc. dr Bogomir Bolka Prokić docent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju bogomirprokic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Bogomir Bolka Prokic
doc. dr Andrea Radalj docent Katedra za mikrobiologiju andrea.zoric@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Andrea Radalj
doc. dr Darko Sarvan docent Katedra za opšteobrazovne predmete darko.sarvan@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Darko Sarvan
doc. dr Silvana Stajković docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 11 nastavnik doc. dr Silvana Stajkovic
doc. Ljubodrag Stanišić docent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje ljstanisic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. Ljubodrag Stanisic
doc. dr Nataša Stević docent Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela natasas@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Natasa Stevic
doc. dr Milica Stojković docent Katedra za fiziologiju i biohemiju stojicm@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Milica Stojkovic
doc. dr Branko Suvajdžić docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla brankos@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Branko Suvajdzic
doc. dr Jelena Francuski Andrić docent Katedra za patološku fiziologiju jelenaf@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Jelena Francuski Andric
doc. dr Milan Hadži-Milić docent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju mmilic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Milan Hadzi-Milic
doc. dr Nikola Čobanović docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla cobanovic.nikola@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Nikola Cobanovic
dr Nataša Glamočlija viši naučni saradnik Katedra za ishranu i botaniku 41 nastavnik dr Natasa Glamoclija
Dragoljub Jovanović viši naučni saradnik Katedra za ishranu i botaniku djovanovic@vet.bg.ac.rs 86 nastavnik Dragoljub Jovanovic
dr Milica Glišić naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla milica.glisic@online.vet.bg.ac.rs 41 saradnik dr Milica Glisic
dr Milica Laudanović naučni saradnik Katedra za ishranu i botaniku 41 saradnik dr Milica Laudanovic
dr Milena Radaković naučni saradnik Katedra za patološku fiziologiju mradakovic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik dr Milena Radakovic
Milijana Sinđić naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla milijana.babic@vet.bg.ac.rs 86 saradnik Milijana Sindjic
dr Kristina Spariosu naučni saradnik Katedra za patološku fiziologiju kristina@vet.bg.ac.rs 41 saradnik dr Kristina Spariosu
dr Jelena Janjić asistent sa doktoratom Katedra za ekonomiku i statistiku jelena.janjic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik dr Jelena Janjic
dr Natalija Milčić-Matić asistent sa doktoratom Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 21 saradnik dr Natalija Milcic-Matic
dr Elmin Tarić asistent sa doktoratom Katedra za stočarstvo elmin.taric@vet.bg.ac.rs 21 saradnik dr Elmin Taric
dr Dejana Ćupić Miladinović asistent sa doktoratom Katedra za anatomiju 21 saradnik dr Dejana Cupic Miladinovic
as. Dušan Bošnjaković asistent Katedra za fiziologiju i biohemiju dusanbosnjakovic1@gmail.com 062/161-0928 21 saradnik as. Dusan Bosnjakovic
as. Stefan Veličković asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju stefan.velickovic94@gmail.com 069/785-362 21 saradnik as. Stefan Velickovic
as. Ivan Vićić asistent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla ivan.vicic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Ivan Vicic
as. Emilija Vujić asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 21 saradnik as. Emilija Vujic
as. Slavica Dražić asistent Katedra za fiziologiju i biohemiju slavicadrazic82@gmail.com 064/0159-150 21 saradnik as. Slavica Drazic
as. Risto Dučić asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 21 saradnik as. Risto Ducic
as. Miloš Đurić asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 21 saradnik as. Milos Djuric
as. Nemanja Jovanović asistent Katedra za parazitologiju nemanjavet1991@gmail.com 064/502 95 09 21 saradnik as. Nemanja Jovanovic
as. Elena Kosović asistent Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela elena.kosovic@vet.bg.ac.rs +38166291-294 21 saradnik as. Elena Kosovic
as. Dragana Medić asistent Katedra za farmakologiju i toksikologiju dragana.medic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Dragana Medic
as. Aleksandra Mitrović asistent Katedra za bolesti papkara aleksandra.mitrovic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Aleksandra Mitrovic
as. Anja Nikolić asistent Katedra za histologiju i embriologiju anja.nikolic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Anja Nikolic
as. Dejan Perić asistent Katedra za ishranu i botaniku dperic@vet.bg.ac.rs 065/3504050 21 saradnik as. Dejan Peric
as. Isidora Prošić asistent Katedra za mikrobiologiju isidora.prosic@vet.bg.ac.rs 063/752-8645 21 saradnik as. Isidora Prosic
as. Milan Rajković asistent Katedra za parazitologiju milan.rajkovic.vet@gmail.com 21 saradnik as. Milan Rajkovic
as. dr Marko Ristanić asistent Katedra za biologiju mristanic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. dr Marko Ristanic
as. Nikola Cukić asistent Katedra za anatomiju nikola.cukic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Nikola Cukic
Nina Dominiković istraživač-pripravnik Katedra za biologiju dominikovicnina@gmail.com 069-18044166 41 saradnik Nina Dominikovic
Milica Ilić istraživač-pripravnik Katedra za mikrobiologiju milica.ilic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik Milica Ilic
Lazar Karić istraživač-pripravnik Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači lazarkaric@gmail.com 41 saradnik Lazar Karic
Marija Kovandžić istraživač-pripravnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla marija.kovandzic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik Marija Kovandzic
Petar Krivokuća istraživač-pripravnik Katedra za biologiju petar.krivokuca@vet.bg.ac.rs 41 saradnik Petar Krivokuca
Tihomir Marić istraživač-pripravnik Katedra za farmakologiju i toksikologiju 41 saradnik Tihomir Maric
Ana Milosavljević istraživač-pripravnik Katedra za biologiju 41 saradnik Ana Milosavljevic
Ružica Cvetković istraživač-pripravnik Katedra za zoohigijenu ruzica.cvetkovic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik Ruzica Cvetkovic
Sara Čalović istraživač-pripravnik Katedra za stočarstvo sara.kovacevic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik Sara Calovic
Jovan Blagojević istraživač saradnik Katedra za biologiju jovan.blagojevic@vet.bg.ac.rs 062/299-055 41 saradnik Jovan Blagojevic
Stefan Jelisić istraživač saradnik Katedra za biologiju stefan.jelisic@vet.bg.ac.rs 065/255-5892 41 saradnik Stefan Jelisic
Mia Niketić istraživač saradnik Katedra za patološku fiziologiju mia.niketic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik Mia Niketic