Navigacija

Adresar

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Zoran Antic portir Odsek za tehničke i pomoćne poslove 81 nenastavno_osoblje Zoran Antic
Damjan Radivojevic Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 83 nenastavno_osoblje Damjan Radivojevic
Nebojša Aleksić Fakultet veterinarske medicine 1 nenastavno_osoblje Nebojsa Aleksic
Aleksandra Aleksić-Agelidis stručni saradnik Centar za razvoj i međunarodnu saradnju diro@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Aleksandra Aleksic-Agelidis
Daliborka Alimović higijeničar Katedra za patologiju 81 nenastavno_osoblje Daliborka Alimovic
Sanja Ašćerić obračunski referent za zarade i druga primanja Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Sanja Asceric
Aleksandra Bajić viši laborant Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 51 nenastavno_osoblje Aleksandra Bajic
Radmila Banković viši laborant Katedra za mikrobiologiju 61 nenastavno_osoblje Radmila Bankovic
Zorana Bečkei referent za javne nabavke Odsek za opšte poslove i studentska pitanja nabavke@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Zorana Beckei
Jovan Blagojević Istraživač pripravnik Katedra za biologiju jovan.blagojevic95@gmail.com 062/299-055 41 nenastavno_osoblje Jovan Blagojevic
Jasmina Boceski referent za opšte poslove i poslove organa upravljanja i stručnih organa Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 51 nenastavno_osoblje Jasmina Boceski
Marija Bošković Kabrol viši naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje Marija Boskovic Kabrol
Marijana Vidić finansijski likvidator Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Marijana Vidic
Sanja Vukajlović viši referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i pitanja standarda studenata Odsek za opšte poslove i studentska pitanja studentskasluzba2@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
Danijela Vučković blagajnik Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Danijela Vuckovic
Maja Gabrić administrativni referent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 51 nenastavno_osoblje Maja Gabric
dr Nataša Glamočlija viši naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje dr Natasa Glamoclija
Milica Glišić Naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje Milica Glisic
Jasmina Dabić higijeničar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Jasmina Dabic
Dajana Davitkov asistent doktor nauka Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise 21 nenastavno_osoblje Dajana Davitkov
Jasminka Davčeva higijeničar Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 81 nenastavno_osoblje Jasminka Davceva
Zlatko Demak tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Informaciono komunikacioni centar 71 nenastavno_osoblje Zlatko Demak
Đorđe Diković laborant Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Djordje Dikovic
Jelena Dobričić rendgen tehničar Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radiologija@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Jelena Dobricic
Nina Dominiković Istraživač pripravnik Katedra za biologiju dominikovicnina@gmail.com 41 nenastavno_osoblje Nina Dominikovic
Jasmina Dunđerski higijeničar Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Jasmina Dundjerski
Ivana Dunčić higijeničar Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu 81 nenastavno_osoblje Ivana Duncic
Ana Đokić laborant Katedra za opšteobrazovne predmete 61 nenastavno_osoblje Ana Djokic
dr Jasna Đorđević asistent doktor nauka Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 21 nenastavno_osoblje dr Jasna Djordjevic
Snežana Đorđević referent za finansijsko računovodstvene poslove Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove 51 nenastavno_osoblje Snezana Djordjevic
Suzana Đorđević viši laborant Katedra za ishranu i botaniku 81 nenastavno_osoblje Suzana Djordjevic
Tatjana Đurić Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik (nabavljač) Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove 51 nenastavno_osoblje Tatjana Djuric
Vesna Živanović higijeničar Katedra za ishranu i botaniku 81 nenastavno_osoblje Vesna Zivanovic
Andrijana Živić stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za parazitologiju 51 nenastavno_osoblje Andrijana Zivic
Saško Ivanovski obračunski referent za zarade i druga primanja Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove 51 nenastavno_osoblje Sasko Ivanovski
Desimir Ignjatović vodoinstalater Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Desimir Ignjatovic
Suzana Jakimova laborant Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radijacija@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Suzana Jakimova
dr Jelena Janjić viši naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje dr Jelena Janjic
Miodrag Jevtić portir Odsek za tehničke i pomoćne poslove 81 nenastavno_osoblje Miodrag Jevtic
Jelena Jezdimirović Samostalni stručno tehnički saradni za rad u Centrima -Rukovodilac Centar za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta 51 nenastavno_osoblje Jelena Jezdimirovic
Stefan Jelisić Istraživač pripravnik Katedra za biologiju jelisicstefan95@gmail.com 065/255-5892 41 nenastavno_osoblje Stefan Jelisic
Aleksandar Jelić Rukovodilac poslava zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu Odsek za tehničke i pomoćne poslove 61 nenastavno_osoblje Aleksandar Jelic
Dragoljub Jovanović stručni saradnik Katedra za ishranu i botaniku djovanovic@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Dragoljub Jovanovic
Nemanja Jovanović-Džajić Fakultet veterinarske medicine 1 nenastavno_osoblje Nemanja Jovanovic-Dzajic
Bosiljka Jovetić Stefanović higijeničar Katedra za opšteobrazovne predmete 81 nenastavno_osoblje Bosiljka Jovetic Stefanovic
Grozdana Jordanov laborant Katedra za mikrobiologiju 81 nenastavno_osoblje Grozdana Jordanov
Biljana Karašićević higijeničar Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Biljana Karasicevic
Milka Katić laborant Katedra za stočarstvo 81 nenastavno_osoblje Milka Katic
Svetlana Knežević čistačica Katedra za biologiju ceciliknezevic5@gmail.com 81 nenastavno_osoblje Svetlana Knezevic
Marija Kovandžić Istraživač pripravnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje Marija Kovandzic
Nataša Kranjec Milutinović laborant Katedra za fiziologiju i biohemiju 81 nenastavno_osoblje Natasa Kranjec Milutinovic
Slaviša Krulj veterinarski tehničar Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 61 nenastavno_osoblje Slavisa Krulj
Gordana Lazarević tehnički urednik Centar za izdavačku delatnost i promet učila izdavackicentar@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Gordana Lazarevic
Milica Laudanović Naučni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje Milica Laudanovic
Bistra Litajkovska laborant Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 61 nenastavno_osoblje Bistra Litajkovska
Stevan Luković vozač Odsek za tehničke i pomoćne poslove 81 nenastavno_osoblje Stevan Lukovic
Verica Martić laborant Katedra za parazitologiju 81 nenastavno_osoblje Verica Martic
Milica Mijačević Carević sekretar informacionog centra Informaciono komunikacioni centar infocentar@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Milica Mijacevic Carevic
Mirjana Milovanović higijeničar Katedra za parazitologiju 81 nenastavno_osoblje Mirjana Milovanovic
Snežana Milošević higijeničar Katedra za farmakologiju i toksikologiju 81 nenastavno_osoblje Snezana Milosevic
Radmila Miltenović stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za bolesti papkara 61 nenastavno_osoblje Radmila Miltenovic
Natalija Milčić-Matić samostalni stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 51 nenastavno_osoblje Natalija Milcic-Matic
Radojka Mladenović laborant Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Radojka Mladenovic
Mila Mošić higijeničar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Mila Mosic
Jelena Naumović higijeničar Katedra za zoohigijenu 81 nenastavno_osoblje Jelena Naumovic
Svetlana Nedić stručni saradnik Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 51 nenastavno_osoblje Svetlana Nedic
Ivan Nestorović samostalni stručno tehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje ivannestorovic@hotmail.com 061/66 74 850 21 nenastavno_osoblje Ivan Nestorovic
Mia Niketić Istraživač pripravnik Katedra za biologiju mianiketic@gmail.com 41 nenastavno_osoblje Mia Niketic
Senka Nikolić laborant Katedra za patologiju 81 nenastavno_osoblje Senka Nikolic
Irena Nježić bibliotekar Centralna biblioteka biblioteka@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Irena Njezic
dr Gordana Pantelić Fakultet veterinarske medicine 21 nenastavno_osoblje dr Gordana Pantelic
Jelena Petrović higijeničar Katedra za histologiju i embriologiju 81 nenastavno_osoblje Jelena Petrovic
Tamara Petrović viši laborant Katedra za zoohigijenu zoohigijena@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Tamara Petrovic
Zoran Potkonjak šef Odseka tehničkih i pomoćnih poslova Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Zoran Potkonjak
Jagoda Potkonjak veterinarski tehničar Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radiologija@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Jagoda Potkonjak
Isidora Prošić Istraživač pripravnik Katedra za patološku fiziologiju iphouse51@gmail.com 063/752-8645 41 nenastavno_osoblje Isidora Prosic
Dragica Puzović laborant Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Dragica Puzovic
Milka Radivojević laborant Katedra za ishranu i botaniku 61 nenastavno_osoblje Milka Radivojevic
Milovan Radinović-Lukić viši referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i pitanja standarda studenata Odsek za opšte poslove i studentska pitanja osnovne_studije@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Milovan Radinovic-Lukic
Julijana Radovanović laborant Katedra za mikrobiologiju 81 nenastavno_osoblje Julijana Radovanovic
Milica Radovanović referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove Odsek za opšte poslove i studentska pitanja radovanovic92@gmail.com 51 nenastavno_osoblje Milica Radovanovic
Brankica Radović higijeničar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 81 nenastavno_osoblje Brankica Radovic
Vesna Raičković Sekretar Fakulteta Sekretarijat sekretar@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Vesna Raickovic
Milan Rajković Istraživač saradnik Katedra za biologiju 41 nenastavno_osoblje Milan Rajkovic
Antonija Rajčić Istraživač pripravnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 41 nenastavno_osoblje Antonija Rajcic
Jovanka Ranković laborant Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 81 nenastavno_osoblje Jovanka Rankovic
Zoran Rackov veterinarski tehničar Katedra za bolesti papkara zoranrackov6@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Zoran Rackov
Dragan Ristanović stručni saradnik Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 21 nenastavno_osoblje Dragan Ristanovic
Radmila Savatović viši laborant Katedra za mikrobiologiju 61 nenastavno_osoblje Radmila Savatovic
Marija Savić viši referent za studentska pitanja, materijalna pitanja i pitanja standarda studenata Odsek za opšte poslove i studentska pitanja studentskasluzba1@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Marija Savic
Zoran Savović stolar Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Zoran Savovic
Petar Sikimić viši referent za postdiplomske studije i doktorate Odsek za opšte poslove i studentska pitanja postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Petar Sikimic
Danijela Simić laborant Katedra za fiziologiju i biohemiju 61 nenastavno_osoblje Danijela Simic
Dosta Simić higijeničar Katedra za anatomiju 81 nenastavno_osoblje Dosta Simic
Sanja Simić stručni saradnik Katedra za parazitologiju sanja@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Sanja Simic
Milijana Sinđić stručni saradnik Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla milijana.babic@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Milijana Sindjic
Kristina Spariosu Istraživač saradnik Katedra za patološku fiziologiju kristina@vet.bg.ac.rs 41 nenastavno_osoblje Kristina Spariosu
Marija Stanišić laborant Katedra za patologiju 61 nenastavno_osoblje Marija Stanisic
Jelena Stankov laborant Katedra za mikrobiologiju 61 nenastavno_osoblje Jelena Stankov
Slađana Stanković laborant Katedra za stočarstvo 61 nenastavno_osoblje Sladjana Stankovic
Violeta Stanojević šef Odseka za finansijsko računovodstvene poslove Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Violeta Stanojevic
Jasmina Stanojlović higijeničar Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela stanojlovicjasmina73@gmail.com 81 nenastavno_osoblje Jasmina Stanojlovic
Slavica Stančić laborant Katedra za fiziologiju i biohemiju 61 nenastavno_osoblje Slavica Stancic
Snežana Stevanović laborant Katedra za patologiju 61 nenastavno_osoblje Snezana Stevanovic
Snežana Stevanović-Đorđević rukovodilac Centra za razvoj i međunarodnu saradnju Centar za razvoj i međunarodnu saradnju diro@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Snezana Stevanovic-Djordjevic
Maja Stojanović daktilograf Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 81 nenastavno_osoblje Maja Stojanovic
Milica Suzić diplomirani bibliotekar Centralna biblioteka 51 nenastavno_osoblje Milica Suzic
Anastasija Todorović stručni saradnik Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu anastasija.todorovic@vet.bg.ac.rs 065/231 11 15 21 nenastavno_osoblje Anastasija Todorovic
Jovana Todorović šef kabineta Dekana Odsek za opšte poslove i studentska pitanja dekanat@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Jovana Todorovic
Aleksandar Tomić higijeničar Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 81 nenastavno_osoblje Aleksandar Tomic
Marina Ćirić higijeničar Katedra za ekonomiku i statistiku 81 nenastavno_osoblje Marina Ciric
Slađana Ćurčić higijeničar Katedra za histologiju i embriologiju sladjanabg.curcic1974@gmail.com 81 nenastavno_osoblje Sladjana Curcic
Dragiša Urošević veb master Informaciono komunikacioni centar webmaster@vet.bg.ac.rs 71 nenastavno_osoblje Dragisa Urosevic
Maja Urošević higijeničar Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 81 nenastavno_osoblje Maja Urosevic
Nevenka Urošević higijeničar Katedra za fiziologiju i biohemiju 81 nenastavno_osoblje Nevenka Urosevic
Tatjana Cvetković finansijski knjigovođa glavne knjige, kontista analitičar prihoda i troškova Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Tatjana Cvetkovic
Miloš Čalić stručni saradnik Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 51 nenastavno_osoblje Milos Calic
Igor Šobot laborant Katedra za anatomiju 81 nenastavno_osoblje Igor Sobot
prof. dr Jelena Ajtić redovni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete jelena.ajtic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jelena Ajtic
prof. dr Nevenka Aleksić redovni profesor Katedra za parazitologiju nenaaleksic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nevenka Aleksic
prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević redovni profesor Katedra za patologiju skovacevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sanja Aleksic-Kovacevic
prof. dr Jovan Bojkovski redovni profesor Katedra za bolesti papkara bojkovski@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jovan Bojkovski
prof. dr Sunčica Borozan redovni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete sborozan@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Suncica Borozan
prof. dr Snežana Bulajić redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla snezab@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Snezana Bulajic
prof. dr Slobodanka Vakanjac redovni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje vakanjac@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Slobodanka Vakanjac
prof. dr Dragan Vasilev redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla vasilevd@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Vasilev
prof. dr Marijana Vučinić redovni profesor Katedra za zoohigijenu vucinicm@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Marijana Vucinic
prof. dr Dragan Gvozdić redovni profesor Katedra za patološku fiziologiju gvozdic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Gvozdic
prof. dr Svetlana Grdović redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku cecag@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Svetlana Grdovic
prof. dr Vladimir Dimitrijević redovni profesor Katedra za stočarstvo vanja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Dimitrijevic
prof. dr Mirjana Dimitrijević redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla mirjana@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mirjana Dimitrijevic
prof. dr Ninoslav Đelić redovni profesor Katedra za biologiju ndjelic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ninoslav Djelic
prof. dr Milutin Đorđević redovni profesor Katedra za zoohigijenu milutin@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milutin Djordjevic
prof. dr Vojislav Ilić redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači voja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vojislav Ilic
prof. dr Tamara Ilić redovni profesor Katedra za parazitologiju tamara@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Tamara Ilic
prof. dr Ivan Jovanović redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju ix@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivan Jovanovic
prof. dr Neđeljko Karabasil redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla nedja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nedjeljko Karabasil
prof. dr Danijela Kirovski redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju dani@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Danijela Kirovski
prof. dr Milica Kovačević-Filipović redovni profesor Katedra za patološku fiziologiju milica@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milica Kovacevic-Filipovic
prof. dr Dejan Krnjaić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju dejan.krnjaic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dejan Krnjaic
prof. dr Vanja Krstić redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači vanjak@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vanja Krstic
prof. dr Nikola Krstić redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu nkrstic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nikola Krstic
prof. dr Zoran Kulišić redovni profesor Katedra za parazitologiju zkulisic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Zoran Kulisic
prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu miramac@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mirjana Lazarevic-Macanovic
prof. dr Darko Marinković redovni profesor Katedra za patologiju darko@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Darko Marinkovic
prof. dr Danica Marković redovni profesor Katedra za histologiju i embriologiju danica@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Danica Markovic
prof. dr Maja Marković redovni profesor Katedra za mikrobiologiju maja.markovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Maja Markovic
prof. dr Radmila Marković redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku radmilam@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Radmila Markovic
prof. dr Nenad Milić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju nenadmilic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nenad Milic
prof. dr Petar Milosavljević redovni profesor Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 11 nastavnik prof. dr Petar Milosavljevic
prof. dr Milorad Mirilović redovni profesor Katedra za ekonomiku i statistiku mija@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milorad Mirilovic
prof. dr Verica Mrvić redovni profesor Katedra za anatomiju vrmrvic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Verica Mrvic
prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku tjelena@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jelena Nedeljkovic-Trailovic
prof. dr Drago Nedić redovni profesor Katedra za ekonomiku i statistiku 11 nastavnik prof. dr Drago Nedic
prof. dr Jakov Nišavić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju jakovmoni@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jakov Nisavic
prof. dr Miloš Pavlović redovni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje mison@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milos Pavlovic
prof. dr Anita Radovanović redovni profesor Katedra za histologiju i embriologiju anita@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Anita Radovanovic
prof. dr Sonja Radojičić redovni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela sonjar@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sonja Radojicic
prof. dr Radmila Resanović redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači radar@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Radmila Resanovic
prof. dr Mila Savić redovni profesor Katedra za stočarstvo milas@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mila Savic
prof. dr Zoran Stanimirović redovni profesor Katedra za biologiju zoran@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Zoran Stanimirovic
prof. dr Jevrosima Stevanović redovni profesor Katedra za biologiju rocky@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jevrosima Stevanovic
prof. dr Radislava Teodorović redovni profesor Katedra za zoohigijenu rada@vet.bg.ac.rs 011/ 2684 173 11 nastavnik prof. dr Radislava Teodorovic
prof. dr Saša Trailović redovni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju sasa@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sasa Trailovic
prof. dr Vitomir Ćupić redovni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju vcupic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vitomir Cupic
prof. dr Natalija Fratrić redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju nataly@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Natalija Fratric
prof. dr Dragan Šefer redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku dsefer@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Sefer
prof. dr Jelena Aleksić Radojković vanredni profesor Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise alexjellena@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Jelena Aleksic Radojkovic
prof. dr Nenad Andrić vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači nenad@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Nenad Andric
prof. dr Dragan Bacić vanredni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela bacicd@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Dragan Bacic
prof. dr Miloš Blagojević vanredni profesor Katedra za anatomiju mblagojevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milos Blagojevic
prof. dr Olivera Valčić vanredni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju olja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Olivera Valcic
prof. dr Ivan Vujanac vanredni profesor Katedra za bolesti papkara vujanac@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivan Vujanac
prof. dr Iris Đorđević vanredni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete iris@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Iris Djordjevic
prof. dr Milena Đorđević vanredni profesor Katedra za anatomiju milenadjordjevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milena Djordjevic
prof. dr Saša Ivanović vanredni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju salivano@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sasa Ivanovic
prof. dr Ljiljana Janković vanredni profesor Katedra za zoohigijenu lili@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ljiljana Jankovic
prof. dr Milena Krstić vanredni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete milena@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milena Krstic
prof. dr Vladimir Kukolj vanredni profesor Katedra za patologiju vkukolj@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Kukolj
prof. dr Vladimir Magaš vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje magas@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Magas
prof. dr Milan Maletić vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje maletic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Milan Maletic
prof. dr Svetlana Milanović vanredni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju cecam@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Svetlana Milanovic
prof. dr Mirjana Milovanović vanredni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju miram@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Mirjana Milovanovic
prof. dr Branislava Mitrović vanredni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radijacija@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Branislava Mitrovic
prof. dr Katarina Nenadović vanredni profesor Katedra za zoohigijenu katarinar@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Katarina Nenadovic
prof. dr Vladimir Nešić vanredni profesor Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise nesic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Vladimir Nesic
prof. dr Slađan Nešić vanredni profesor Katedra za patologiju sladjan@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sladjan Nesic
prof. dr Sonja Obrenović vanredni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela sonjao@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Sonja Obrenovic
prof. dr Branko Petrujkić vanredni profesor Katedra za ishranu i botaniku petrujkic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Branko Petrujkic
prof. dr Marina Radojičić vanredni profesor Katedra za mikrobiologiju marina.radojicic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Marina Radojicic
prof. dr Radoslava Savić-Radovanović vanredni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla mimica@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Radoslava Savic-Radovanovic
prof. dr Predrag Stepanović vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači pedja@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Predrag Stepanovic
prof. dr Ružica Trailović vanredni profesor Katedra za stočarstvo ruzicat@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ruzica Trailovic
doc. dr Ksenija Aksentijević docent Katedra za mikrobiologiju ksenija@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ksenija Aksentijevic
doc. dr Žolt Bečkei docent Katedra za stočarstvo bzolt@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Zolt Beckei
doc. dr Danica Bogunović docent Katedra za parazitologiju danicab@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Danica Bogunovic
doc. dr Branislav Vejnović docent Katedra za ekonomiku i statistiku branislavv@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Branislav Vejnovic
doc. dr Ivana Vučićević docent Katedra za patologiju ivanav@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ivana Vucicevic
doc. dr Miloš Vučićević docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači vucicevic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Milos Vucicevic
doc. dr Uroš Glavinić docent Katedra za biologiju uglavinic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Uros Glavinic
doc. dr Nevena Grković docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla nevena.ilic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Nevena Grkovic
doc. dr Darko Davitkov docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači davitkov@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Darko Davitkov
doc. dr Stefan Đoković docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači djstefan@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Stefan Djokovic
doc. dr Miloje Đurić docent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje miloje@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Miloje Djuric
doc. dr Spomenka Đurić docent Katedra za ekonomiku i statistiku spomenkadj@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Spomenka Djuric
doc. dr Dragan Živanov docent Katedra za opšteobrazovne predmete draganz@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Dragan Zivanov
doc. dr Ljubomir Jovanović docent Katedra za fiziologiju i biohemiju ljubomir.jovanovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ljubomir Jovanovic
doc. dr Tijana Ledina docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla tijana.ledina@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Tijana Ledina
doc. dr Tijana Lužajić Božinovski docent Katedra za histologiju i embriologiju ticavet@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Tijana Luzajic Bozinovski
doc. dr Ivan Milošević docent Katedra za histologiju i embriologiju ikavet@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ivan Milosevic
doc. dr Marko Mitrović docent Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu markom@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Marko Mitrovic
doc. dr Ivana Nešić docent Katedra za anatomiju inesic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Ivana Nesic
doc. dr Radiša Prodanović docent Katedra za bolesti papkara prodanovic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Radisa Prodanovic
doc. dr Bogomir Bolka Prokić docent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju bogomirprokic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Bogomir Bolka Prokic
doc. dr Andrea Radalj docent Katedra za mikrobiologiju andrea.zoric@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Andrea Radalj
doc. dr Stamen Radulović docent Katedra za ishranu i botaniku 11 nastavnik doc. dr Stamen Radulovic
doc. dr Darko Sarvan docent Katedra za opšteobrazovne predmete darko.sarvan@vet.bg.ac.rs 21 nastavnik doc. dr Darko Sarvan
doc. dr Silvana Stajković docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 11 nastavnik doc. dr Silvana Stajkovic
doc. dr Nataša Stević docent Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela natasas@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Natasa Stevic
doc. dr Milica Stojković docent Katedra za fiziologiju i biohemiju stojicm@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Milica Stojkovic
doc. dr Branko Suvajdžić docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla brankos@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Branko Suvajdzic
doc. dr Jelena Francuski Andrić docent Katedra za patološku fiziologiju jelenaf@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Jelena Francuski Andric
doc. dr Milan Hadži-Milić docent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju mmilic@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Milan Hadzi-Milic
doc. dr Nikola Čobanović docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla cobanovic.nikola@vet.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Nikola Cobanovic
dr Milena Radaković naučni saradnik Katedra za patološku fiziologiju mradakovic@vet.bg.ac.rs 41 saradnik dr Milena Radakovic
Uroš Tomić nastavnik stranog jezika Fakultet veterinarske medicine 11 Uros Tomic
Maja Vasiljević asistent sa doktoratom Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 21 saradnik Maja Vasiljevic
Đorđe Marjanović asistent sa doktoratom Katedra za farmakologiju i toksikologiju marjanovicd@vet.bg.ac.rs 21 saradnik Djordje Marjanovic
as. dr Milan Aničić asistent Katedra za patologiju anicicm@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. dr Milan Anicic
as. Sveta Arsić asistent Katedra za bolesti papkara sarsic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Sveta Arsic
as. Dušan Bošnjaković asistent Katedra za fiziologiju i biohemiju dusanbosnjakovic1@gmail.com 062/161-0928 21 saradnik as. Dusan Bosnjakovic
as. Ivan Vićić asistent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla ivan.vicic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Ivan Vicic
as. Vladimir Drašković asistent Katedra za zoohigijenu vdraskovic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Vladimir Draskovic
as. Risto Dučić asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 21 saradnik as. Risto Ducic
as. Miloš Đurić asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 21 saradnik as. Milos Djuric
as. Anja Ilić Božović asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 21 saradnik as. Anja Ilic Bozovic
as. Nemanja Jovanović asistent Katedra za parazitologiju nemanjavet1991@gmail.com 064/502 95 09 21 saradnik as. Nemanja Jovanovic
as. Lazar Marković asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači lazar.markovic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. Lazar Markovic
as. dr Sreten Nedić asistent Katedra za bolesti papkara sreten.nedic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. dr Sreten Nedic
as. Emilija Pavlović asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 21 saradnik as. Emilija Pavlovic
as. Dejan Perić asistent Katedra za ishranu i botaniku dperic@vet.bg.ac.rs 065/3504050 21 saradnik as. Dejan Peric
as. Marko Ristanić asistent Katedra za biologiju 21 saradnik as. Marko Ristanic
as. dr Ljubodrag Stanišić asistent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje ljstanisic@vet.bg.ac.rs 21 saradnik as. dr Ljubodrag Stanisic
as. Elmin Tarić asistent Katedra za stočarstvo 21 saradnik as. Elmin Taric
as. Dejana Ćupić Miladinović asistent Katedra za anatomiju 21 saradnik as. Dejana Cupic Miladinovic
as. Nikola Cukić asistent Katedra za anatomiju 21 saradnik as. Nikola Cukic
Dragana Medić istraživač-pripravnik Katedra za farmakologiju i toksikologiju draganamedic10@gmail.com 41 saradnik Dragana Medic
Anja Nikolić istraživač-pripravnik Katedra za patološku fiziologiju 41 saradnik Anja Nikolic