Навигација

14Д2И01 - Математичко моделовање биолошких система и процеса

Спецификација предмета
НазивМатематичко моделовање биолошких система и процеса
Акроним14Д2И01
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимауписан семестар у коме се слуша предметОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са принципима моделовања, класификацијом и категоризацијом модела и њиховом применом у биомедицинским истраживањима, са посебним нагласком на кибернетске и информационе моделе који су основа савременог схватања организације и функционисања биолошких система.
   Исходи учења (стечена знања)По завршеном курсу, студенти су овладали основним принципима математичког моделовања у биомедицинским истраживањима, и могу да наведу и опишу различите типове биофизичких модела.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПринципи моделирања и класификација модела. Моделирање процеса. Основe компартманске анализе. Модели видног рецептора, потенцијала мировања и акционог потенцијала. Кибернетски и информациони модели. Реолошки модели ткива и течности. Модели механизма адаптације. Термодинамички модели. Моделирање транспортних процеса кроз ћелијску мембрану.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. G. L. Atkins, Multicompartment Models for Biological Systems. Methuen & Co. Ltd and Science Paperbacks, London, 1969.
   2. Д. Ристановић, Математичко моделовање појава у биолошким системима. Научна књига, Београд, 1989.
   3. Д. Симић, Основи кибернетике. Научна књига, Београд, 1981.
   4. Ј. Симоновић, Ј. Вуковић, Д. Ристановић, Р. Радовановић, Д. Попов, Биофизика у медицини. Медицинска књига, Београд, 2000.
   5. G. S. Campbell, An Introduction to Environmental Biophysics. Springer-Verlag New York Inc., 1977.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска и практична интерактивна настава
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20