Навигација

14Д2И04 - Методологија клиничких испитивања

Спецификација предмета
НазивМетодологија клиничких испитивања
Акроним14Д2И04
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са врстама клиничких истраживања у ветеринарској медицини, специфичностима у клиничким и експерименталним истраживањима на различитим врстама животиња, методама истраживања, стандардима и етичким принципима у клиничким истраживањима.
   Исходи учења (стечена знања)Студент треба да зна врсте и методе клиничких испитивања, специфичности испитивања на појединим врстама животиња, начин екстраполације резултата са једне врсте животиња на другу, разуме принципе добробити животиња, познаје експерименталне моделе и уме да испланира и постави оглед на одабраним животињама.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеНаучноистраживачки рад у клиничкој патологији и терапији животиња. Врсте клиничких испитивања. Епизоотиолошке методе испитивања. Клиничко испитивање лекова. Iзбор огледних животиња, eкстраполација резултата са једне врсте на другу врсту животиња и човека. Добробит животиња и научно-истраживачки рад. Етички принципи и клиничка испитивања на животињама. Планирање и реализација клиничких испитивања.
   Садржај практичне наставе-
   Литература
   1. Ruxton GD, Colegrave N, 2016, Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima, Medicinska naklada, Zagreb, 2016.
   2. Савић ЈД, 2001, Како написати, објавити и вредновати научно дело у биомедицини, Култура, Београд.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеИнтерактивна настава, PowerPoint презентације, семинари, јавно излагање и дискусија.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20