Навигација

14Д2И55 - Судска ветеринарска медицина и прописи у ветеринарству

Спецификација предмета
НазивСудска ветеринарска медицина и прописи у ветеринарству
Акроним14Д2И55
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимауписан семестар у коме се слуша предметОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаПримена стеченог знања у циљу форензичке процене болести, мана и повреда животиња за потребе суда, истражних органа и странака. Тумачење одредаба националне и легислативе Европске уније из области ветеринарства.
   Исходи учења (стечена знања)Да се на основу ветеринарско-медицинских чињеница утврди одговорност и процени висина настале штете у судским споровима из области ветеринарске медицине. Да познаје националне и прописе Европске уније из области ветеринарства у циљу тумачења и примене њихових одредаба у пракси, као и имплементације директива ЕУ у наше законодавство.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти правни део; Правна заштита животиња; Форензичка процена општих патоморфолошких промена; Форензичка процена заједничких вирусних и бактеријских болести; Форензичка процена заједничких паразитоза; Форензичка процена болести и мана коња, папкара, живине, паса, кунића и пчела; Карактеристике повреда; Форензичка процена код злостављања животиња; Форензичке лабораторијске технике; Стручне грешке ветеринара и одговорност
   Садржај практичне наставеФорензичке обдукције; Вештачење на основу судских списа; Тумачење прописа.
   Литература
   1. Алексић З, Бранислава Ђукић, Судска ветеринарска медицина, општи део, Макарије, 1999;
   2. Алексић З, Бранислава Ђукић, Судска ветеринарска медицина, специјални део, Макарије, 2001;
   3. Cooper J, Cooper M, Forensic veterinary medicine, Blackwell publishing, 2007;
   4. Merck MD., Veterinary forensics, Animal cruelty investigations, Blackwell publishing, 2007;
   5. Маринковић Д., Нешић В., Техника обдукције животиња са основама танатологије, Факултет ветеринарске медицине, 2013;
   6. База података о ветеринарским националним и прописима ЕУ на званичним интернет порталима.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   5
   Методе извођења наставе-презентације у Power Point-у -израда вештачења -обдукције
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20