Навигација

14Д2О03 - Заштита животне средине

Спецификација предмета
НазивЗаштита животне средине
Акроним14Д2О03
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимауписан семестар у коме се слуша испитОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да омогући студентима докторских студија да овладају областима које обухвата овај предмет.
   Исходи учења (стечена знања)По успешно завршеној настави студенти ће продубити знања: -о утицају ветеринарске делатниости и сточарске производње на локално и глобално загађење животне средине, -о значају израде акционих планова и стратегија за заштиту животне средине.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПојам, историјат, дефинисање и методологија изучавања заштите животне средине. Угрожавање животне средине и извори загађења. Процена ризика загађивања животне средине из сточарства и објеката ветеринарске делатности. Биодиверзитет и одрживи развој. Акциони планови и израда стратедије заштите животне средине у 21. веку.
   Садржај практичне наставе-
   Литература
   1. Ратајац Р, Веселиновић Д, Антоновић Г, Бошковић Б, Цветковић М, 2004, Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
   2. Вучемило М, 2008, Хигијена и биоекологија у перадарству
   3. Ристић М., Раденковић Брана, Ђорђевић М. (2000) Нешкодљиво уклањање угинулих животиња и нејестивих производа закланих животиња,Факултет ветеринарске медицине Универзитету Београду,Тритон Публиц, Београд
   4. Withgott J, Brennan С, 2006, Environment the sciencebehind stories, Pearson, San Francisko.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеИнтерактивна настава, PowerPoint презентације, семинари, јавно излагање и дискусија.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари20