Навигација

14И2О02 - Сточарство

Спецификација предмета
НазивСточарство
Акроним14И2О02
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаЗоологија и АнатомијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основама сточарске производње, методамa селекције, методама гајења и ефеката планске селекције на производњу и здравље домаћих животиња
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да упозна технологију производње фармских животиња, узгоја и неге социјалних животиња. Студент треба да зна поступак са животињама, да зна да оцени екстеријер, здравље, производну вредност животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод, значај сточарства, типови производње. Доместикација. Раса-појам, опште расне карактеристике.Варијабилност. Утицај парагенетскихфактора на здравље и производњу. Конституција, кондиција, темперамент, ћуд. Генетски аспекти селекције животиња, селекција на основу екстеријера и производних особина, порекла и потомства. Примена генетских маркера у селекцији. Методе гајења: гајење у чистој раси, гајење укрштањем, аутбридинг и хетерозис. Савремени биотехнолошки поступци. Оцена приплодне и производне вредности. Економски значај, производни типови и расе говеда, производња млека и меса, методе гајења, размножавање говеда и одгајање телади, Селекција. Значај и стање свињарства, производни типови свињa, расе, производња меса и масти, размножавање свиња и одгајање прасади, методе гајења и селекција. Економски значај, производни типови оваца, расе оваца, размножавање оваца и одгајање јагњади, методе гајења, селекција. Економски значај козарства, расе коза, производња млека, методе гајења, селекција, размножавање коза и одгајање јаради. Производња јаја и меса, производни типови и расе живине, размножавање живине, извођење и одгајање пилића, хибридизација, хибриди, селекција отпорних јединки. Расе кунића, размножавање, методе гајења, селекција и искоришћавање кунића. Економски и друштвени значај гајења коња, порекло копитара, расе коња, размножавање коња и одгајање ждребади, методе гајења и селекција. Расе паса и мачака, методе гајења и селекција, размножавање, одгој штенади и мачића
  Садржај практичне наставеДоместикацијске промене (2). Поступак са животињама (4). Процена конституције (4) и екстеријера (4), процена ставова и ходова (2), телесна мерења (2). Генетички параметри у сточарству (2). Фамилијарна анализа у селекцији (2). Процена старости животиња (4). Оцењивање на изложбама (4). Идентификација (2), описивање (2) и обележавање (2). Матично књиговодство (3). Процена квалитета вуне и крзна (3). Приказ биотехнолошких техника (2). Посета изложби паса и мачака (2). Селекција према радним способностима, посета хиподрому (3). Посета фарми говеда и центру за ВО (4). Посета фарми свиња (3). Практична настава на фармама живине (2). Практична настава на фармама оваца (2)
  Литература
  1. Савић Мила, Јовановић С, Вегара M: Сточарство-фармске и социјалне животиње, ФВМ, Београд, 2007.
  2. Савић Мила, Димитријевић Владимир, Траиловић Ружица,Бечкеј Жолт : Сточарство - практикум, ФВМ, Београд, 2014
  3. Николић Д, Симовић Б: Опште сточарство, Научна књига, Београд, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  44
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио- визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе на клиникама Факултета ветеринарске медицине, фармама и хиподрому
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари