Навигација

14И6О01 - Судска ветеринарска медицина

Спецификација предмета
НазивСудска ветеринарска медицина
Акроним14И6О01
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање умећа за коришћење знања стеченог током студија ветеринарске медицине у циљу давања одговора на различита питања из решења за вештачења судова свих надлежности у Републици Србији.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да зна своја професионална права, обавезе и дужности као давалац услуга клијентима, права, обавезе и дужности стручног сведока и вештака, као и врсте одговорности и санкције које проистичу из одговарајуће области правне материје, да разуме форензички приступ процени знатности и трајања болести животиња, неисправности хране животињског порекла и хране за животиње и схвати значај улоге вештака у правосудном систему.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗакон о уређењу судова, Закон о парничном поступку, прописи из области кажњивих деликата и њихов значај за ветеринарску професију, Закон о облигационим односима и његова примена у ветеринарској професији (6). Методе вештачења (2). Форензичка процена општих патоморфолошких промена: оштећења и смрти ћелија, поремећаја у циркулацији, запаљење, поремећаја у расту; форензичка процена постморталних промена (4). Форензичка процена вирусних и бактеријских болести заједничких за више животињских врста (2). Форензичка процена заједничких паразитоза (2). Форензичка процена болести и мана коња (2); Форензичка процена болести и мана говеда. Форензичка процена болести и мана свиња (2). Форензичка процена болести и мана оваца и коза (2) Форензичка процена болести и мана паса (2). Форензичка процена болести кунића. Форензичка процена болести пчела (2). Повреде животиња - форензичка процена (2). Одговорност ветеринара; Стручне грешке током рада или у вези са радом у областима ветеринарске делaтности (2).
  Садржај практичне наставеОбрада казуса из судске праксе Катедре по областима; форензичка обдукција у циљу постављања дијагнозе и процене трајања обољења (30).
  Литература
  1. Алексић З, Ђукић Бранислава: Судска ветеринарска медицина, општи део, ФВМ, Београд, 1999.
  2. Ђукић Бранислава, Алексић З.: Судска ветеринарска медицина, специјални део, ФВМ, Београд, 2001.
  3. Melinda Merck: Veterinary forensics; Blackwell publishing, USA, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације), приказ и обрада казуса из судска праксе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари