Навигација

14И6О02 - Етика и комуникологија у ветеринарској медицини

Спецификација предмета
НазивЕтика и комуникологија у ветеринарској медицини
Акроним14И6О02
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ1.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметима-Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање потребних знања која студентима омогућавају да науче како да савесно и етички испуњавају морална начела у вршењу своје стручне делатности, као и стицање знања из теорије комуникације и усавршавање свих видова комуникационе технике у ветеринарској медицини.
   Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног предмета студенти поседују знање о Етичком кодексу ветеринара, оспособљени су да у оквиру своје професије савесно и етички испуњавају морална начела у вршењу професионалне делатности, у пракси могу, како самостално, тако и у сарадњи са другим колегама, да успешно превазиђу савремене етичке и комуникационе изазове, и упознати су са најчешћим етичким и комуникационим проблемима у савременој ветеринарској медицини.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОсновне етичке категорије и појмови. Главни правци мишљења о етици (1); Значај ветеринарске етике (1); Ветеринарска етика и право(1); Етички аспекти еутаназије животиња (1); Улога ветеринара са етичког аспекта у спречавању злостављања животиња (1); Етика и фармске животиње (1); Етика и допинг (1); Дефиниција комуникације. Начини преношења информације и комуникацинои канали (1); Карактеристике комуникационих компоненти. Активно слушање (1); Невербална комуникација (1); Место комуникационих вештина у свакоднавној пракси (РВКП) (1); Употреба телефона. Рецепционери (1); Дефиниција маркетинга. Маркетинг ветеринарске праксе (1); Продаја неветеринарске робе. Маркетиншке стратегије (1); Ми и медији. Конкретни маркетиншки проблеми и решења(1).
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Ђукић Бранислава: Ветеринарско медицинска етика, Вуканс, Београд, 1996.
   2. Bernard Rollin: An introduction to veterinary medical ethics, Blackwell publishing, 2006.
   3. Карел Турза: Медицина и друштво – Увод у медицинску етику, »Libri medicorum«, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   10
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем уз примену power point презентације, ангажовање гостујућих предавача.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит30
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари