Навигација

14И6О04 - Законски прописи у ветеринарској медицини

Спецификација предмета
НазивЗаконски прописи у ветеринарској медицини
Акроним14И6О04
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са садржајем прописа општег значаја и прописа из области ветеринарства који су у непосредној вези са свакодневним стручним активностима у области праксе и послова органа државне управе.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да зна своја права, обавезе и дужности које проистичу из ветеринарске легислативе, да разуме организацију ветеринарске службе и схвати своје место у улози обављања послова из области јавног ветеринарског здравства, да уме да користи прописе у конкретним ситуацијама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у законодавство, значај ветеринарских прописа, историјски развој ветеринарског законодавства и ветеринарске службе у Србији (1). Појам и врсте нормативних аката, поступак доношења закона, државно и економско уређење РС (2). Организација ветеринарске службе (1). Закон о државној управи, Закон о јавним службама (1). Организација и рад органа управе за послове ветеринарства; Управни поступак: појам, значај познавања, начела (2). Закон о ветеринарству (4). Правилници (4).
  Садржај практичне наставеПрати теоријску наставу – обухвата интерактивно учење у малим групама и обраду појединих законских прописа на примерима из праксе (15).
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације), вежбе на примерима из праксе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит20
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари