Навигација

14С1И06 - Инструменталне методе дијагностике и терапије обољења животиња

Спецификација предмета
НазивИнструменталне методе дијагностике и терапије обољења животиња
Акроним14С1И06
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаУписан други семестарОблик условљености
Циљеви изучавања предметаУпознавање са практичним аспектима примене савремених инструменталних техника и метода у клиничкој дијагностици и терапији обољења малих животиња и коња.
Исходи учења (стечена знања)Студент треба да научи принципе функционисања појединих апарата и техничких система који се користе у дијагностици и терапији различитих обољења малих животиња и коња, али и да зна да рукује појединим апаратима за рендгенску, ултразвучну, електродијагностику, ендоскопску дијагностику, анестезиологију, као и физикалну терапију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеРендген кабинет (основни принципи изградње). Рендгенски уређај (основни и помоћни делови). Природа и настајање рендгенских зрака. Основне особине x-зрака. Интеракција x-зрака и материје. Биолошки ефекти рендгенског зрачења. Принципи заштите од јонизујућег зрачења и од високог напона. Настанак и карактеристике рендгенске слике. Основне и специјалне технике снимања у дијагностичкој рендгенологији. Нативни и контрастни методи рендгенског прегледа, основе тумачења рендгенске слике. Основи рендгенска анатомија. Основи рендгенске физиологије. Елементи рендгенске патологије. Могућности и границе рендгенског прегледа. Сцинтиграфија, компјутеризована томографија, магнетна резонанца. Физичка својства ултразвука, интеракција ултразвука и материје. Ултразвучни апарати, врсте ултразвучних сонди. Ултразвучна слика (начини приказивања слике на дисплеју, оријентација, балансирање и интерпретација слике). Артефакти у ултразвучној слици. Основни принципи доплер ултрасонографије. ЕКГ (техника извођења и интерпретација). Ендоскопија. Мониторинг при анестезији. Основи физикалне терапије и механизми примене различитих видова енергије. Уређаји за електротерапију, магнетотерапију, фототерапију и ултразвучну терапију.
Садржај практичне наставеРежим рада у рендген кабинету, руковање рендгенским уређајем. Утицај кондиција за снимање (Kv, mА и времена експозиције) на квалитет рендгенске слике. Позиционирање пацијента приликом снимања. Рендгенскопија. Рендгенографија. Константе рендгенског снимања (фокус-објекат растојање, фокус-филм растојање и објекат-филм растојање). Технолошка обрада рендгенског филма и рад у мрачној комори. Нативно снимање. Снимање са контрастним средствима, Руковање ултразвучним уређајем и савладавање оријентације и интерпретације слике. Препознавање артефаката у ултразвучној слици. Основи доплер ултрасонографије, савладавање технике електрокардиографије и интерпретација ЕКГ-а. Савладавање технике ендоскопије. Узимање ткивних исечака током ендоскопије. Мониторинг при анестезији. Апликациона техника нискофреквентних (једносмерних и импулсних), средњефреквентних и високофреквентних струја, галванофарадизација, дијадинамичне струје, синусоидне модулисане струје, ТЕНС струје, ултра-рајз струје и интерферентне струје. Клиничка примена нехомогеног магнетног поља ниске фреквенце. Апликациона техника стимулисане светлости (ласера), линеарно-поларизоване светлости (биоптрон лампе) и ултразвучних таласа. Апликациона техника инфрацрвене и ултравиолетне светлости.
Литература
  1. Burk RR, Ackerman N: Small Animal Radiology and Ultrasonography – A Diagnostic Atlas and Text, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
  2. Тhrall DE, editor: Textbook of Veterinary diagnostic Radiology, 4th edition, WB Saunders company, Philadelphia, 2002.
  3. Крстић, Н., Лазаревић-Мацановић, М: Практикум из рендгенологије за студенте ветеринарске медицине, издавачи аутори, Београд, 2002.
  4. Tobias R, Poulsen Nautrup C, (Cartee, E. R. ed.): An Atlas and Textbook of Diagnostic Ultrasonography of the Dog and Cat, Manson Publisching, The Veterinary press, 2000.
  5. Nyland TG, Mattoon JS: Small Animal Diagnostic Ultrasound, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 2002.
  6. Tams RT: Small Animal Endoscopy, Mosby, Philadelphia, 1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
424
Методе извођења наставеTеоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације, филмови, рендгенограми и ултрасонограми), практичан рад у кабинетима за радиологију, физикалну терапију, ендоскопску и ултразвучну дијагностику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит70
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари