Навигација

14С1О01 - Методологија истраживачког рада

Спецификација предмета
НазивМетодологија истраживачког рада
Акроним14С1О01
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимаУписане специјалистичке академске студијеОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаДа обезбеди основна знања о савременим истраживачким методама, како би студенти на што бржи и једноставнији начин дошли до решења неког стручног проблема, планирали и реализовали неопходна истраживања, а затим презентовали резултате и објавили рад.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти треба буду оспособљени да самостално да креирају и учествују у извођењу испитивања и истраживачких експеримената, самостално објашњавају добијене резултате и припремају их за презентацију на скуповима или објављивање у стручним и научним часописима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОдабир теме, проблема за истраживачки рад, Експеримент и испитивање, Стручни и научни проблем – дефиниција и врсте. Примена рачунара у истраживачком раду. Основи научне и стручне информатике, интернет претраживачи, базе научних и стручних података, приступ базама и преузимање докумената. Увод у статистику. Начини прикупљања података. Елементи статистике, дескриптивни статистички параметри, значајност разлика и основне методе њиховог израчунавања . Истраживачки рад у клиничкој патологији и терапији животиња. Основне клиничке дисциплине. Врсте клиничких истраживања. Компатибилност животињских врста. Планирање и реализација клиничких испитивања. Фармаколошка истраживања. Епизоотиолошка истраживања. Класични – стандардни извори научних и стручних информације. Судбина стручне и научне информације. Објављивање радова. Елементи стручних радова и специјалистичког рада. Писање стручних извештаја. Елементи уноса и обраде текста, чување докумената. Начини навођења литературе. Лекторска обрада текста и коректура – коректурни знаци. Најчешће грешке при писању стручних радова. Израда ПП презентације и одбрана рада.
   Садржај практичне наставеИнтерактивна настава на примерима огледа – припрема и дизајнирање истраживања, статистичка обрада резултата, писање извештаја, обрада текста и припрема презентација.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације и филмови), практичан рад на примерима из конкретних пројеката у које су кандидати били укључени.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари