Навигација

Потписан Споразум о стратешком партнерству

Опште


Потписан Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између
Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду и
Ветеринарског факултета Свеучилишта у ЗагребуДана 7.04.2022. године Декан Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду проф. др Милорад Мириловић и Декан Ветеринарског факултета Свеучилишта у Загребу проф. др Ненад Турк су, у присуству Ректора Универзитета у Београду проф др Владана Ђокића, потписали Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између ове две високошколске институције.

Имајући у виду да Факултет ветеринарске медицине у Београду и Ветеринарски факултет у Загребу имају заједничке циљеве на подручју високог образовања и истраживања, овим споразумом је постављен темељ за њихову будућу сарадњу. У оквиру ње предвиђена је размена наставног особља, административног особља и студената свих видова студија, односно заједничко спровођење удружених специјалистичких студија на српском/хрватском и енглеском језику према важећим законским одредбама у обе државе и према прописима Европског удружења установа за високо ветеринарско образовање.
Поред овога, овим споразумом је предвиђено спровођење заједничких курсева за докторе ветеринарске медицине на српском/хрватском и енглеском језику, уз подршку ветеринарских комора Републике Србије и Републике Хрватске.

Споразум између две високошколске институције предвиђа и заједничку организацију скупова, летњих школа, издавање публикација, приручника, академских брошура у штампаном и електронском облику, као и заједничко стварање, развој и унапређење образовних и других активности од значаја за обе институције.