Навигација

14Д2И31 - Молекуларни маркери у анализи и детекцији расне припадности и педигреа

Спецификација предмета
НазивМолекуларни маркери у анализи и детекцији расне припадности и педигреа
Акроним14Д2И31
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаУписан семестар у коме се слуша предметОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСавладавање метода молекуларне генетике у циљу тестирања родитељства, анализе сродства и утврђивања расне припадности.
   Исходи учења (стечена знања)Разумевање улоге тестирања родитељства у верификацији педигреа животиња и програмима гајења животиња. Упознавање са факторима који утичу на прецизност теста за утврђивање родитељства и анализи педигреа. Оспособљавање за самостално извођење теста на родитељство, анализе сродства и утврђивање расне припадности.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријска настава: Од Мендела до молекуларних маркера. Типови молекуларних маркера. Нуклеарна и митохондријална ДНК и анализе корелација генетских полиморфизама са одређеним фенотипским карактеристикама. Употреба података добијених анализом полиморфизама ДНК у утврђивању сродства, родитељства и изради педигреа.
   Садржај практичне наставеСамостални истраживачки рад: Изолација ДНК, амплификација конзервираних региона митохондријалне ДНК, амплификација микросателита нуклеарне ДНК (PCR, real-time PCR, RT-PRC, PCR-RFLP, LAMP), визуелизација резултата гел-електрофорезом и секвенционирањем и анализа добијених резултата у циљу анализе сродства, родитељства и израде педигреа
   Литература
   1. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Elit-Medica, Београд, 2004.
   2. Wilson К, Walker Ј: Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 7h edition, Cambridge University Press, 2010.
   3. Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R: Molecular Biology of the Gene, 7th Edition, Pearson Education, 2013.
   4. Farkas DH, DNA from A to Z, Amer Assoc for Clinical Chemistry, 2004.
   5. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P: Molecular Biology of the Cell, 5th ed., Garland Science, New York, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеTеоријска настава: припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија. Самостални истраживачки рад: извођење експеримента, анализа и дискусија резултата.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20