Навигација

14Д2И33 - Понашање и молекуларна екологија дивљих животиња

Спецификација предмета
НазивПонашање и молекуларна екологија дивљих животиња
Акроним14Д2И33
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимауписан семестар у коме се слуша предметОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са могућностима примене молекуларно-генетичких метода у проучавању екологије, понашања и заштите дивљих животиња
   Исходи учења (стечена знања)Обученост у примени молекуларно-генетичких техника у очувању, контроли и заштити аутохтоних, ендемичних и реликтних врста дивљих животиња. Оспособљеност за превенирање специфичних болести дивљих животиња, узрокованих променама у животној средини. Обученост за праћење релевантних гена и њихових продуката у програмима гајења, селекције и повећања отпорности на болести применом молекуларно-генетичких техника.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријска настава: Генетичке анализе и генске мапе дивљих животиња. Примена молекуларно-генетичких техника у анализи генома и праћењу зоогеографског порекла дивљих животиња. Молекуларне адаптације и геномика дивљих животиња. Генетика понашања. Генетика заштите дивљих животиња и биодиверзитет. Очување, контрола и заштита аутохтоних, ендемичних и реликтних врста дивљих животиња. Примена молекуларно-генетичких метода у превенцији специфичних болести дивљих животиња, узрокованих променама у животној средини. Праћење релевантних гена и њихових продуката у програмима гајења, селекције и повећања отпорности на болести применом молекуларно-генетичких техника.
   Садржај практичне наставеСамостални истраживачки рад: Изолација ДНК, амплификација конзервираних региона митохондријалне ДНК, амплификација микросателита нуклеарне ДНК (PCR, real-time PCR, RT-PRC, PCR-RFLP, LAMP), визуелизација резултата гел-електрофорезом и секвенционирањем и анализа добијених резултата у циљу праћења молекуларне екологије дивљих животиња, детекције и идентификације патогена и паразита дивљих животиња и у форензичким случајевима.
   Литература
   1. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Elit-Medica, Београд, 2004.
   2. DeSalle R, Schierwater B: Molecular Approaches To Ecology And Evolution, Birkkhausen Verlag, 1998.
   3. Baker A (ed): Molecular Methods in Ecology, Blackwell Science, 2000.
   4. DeYoung RW, Honeycutt RL: The molecular toolbox: genetic techniques in wildlife ecology and management, Journal of Wildlife Management 69 (4) 1362-1384, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеTеоријска настава: припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија. Самостални истраживачки рад: извођење експеримента, анализа и дискусија резултата.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20