Навигација

14Д2И72 - Безбедност хране за животиње

Спецификација предмета
НазивБезбедност хране за животиње
Акроним14Д2И72
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаУписан семестар у коме се слуша предметОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање знања о хранивима и њиховој класификацији, начинима производње, прераде и конзервисања хране за животиње, и факторима који утичу на кварење хране, о утицају хигијенске исправности и хемијског састава хранива и хране за животиње на здравствено стање и производне резултате различитих производних категорија и животињских врста, као и на квалитет намирница анималног порекла.
   Исходи учења (стечена знања)1. Препозна услове под којима може да дође до квара хране за животиње као и да препозна промене уколико је до њих већ дошло. 2. Дефинише степен промене квалитета хране за животиње и њен утицај на здравствено стање и производне резултате животиња храњених таквом храном. 3. Буде способан да уочи неправилности и проблеме до којих долази због неадекватне исхране
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЧување хране за животиње. Конзервисање хране за животиње. Припремање хране за животиње. Кварење и шкодљивост хране за животиње: физички, хемијски и биолошки фактори. Значај бактерија и плесни. Паразити хране. Тровање храном: микотоксини, органски отрови, неорганске материје. Прописи о максимално дозвољеним штетним и забрањеним материјама у сточној храни.
   Садржај практичне наставеУзимање узорака. Органолептички преглед. Одређивање употребљивости хране за животиње. Основи аналитичких поступака: хемијске, микотоксиколошке и бактериолошке анализе.
   Литература
   1. 1. Opšta ishrana- Dragan Šefer, Zlatan Sinovec, FVM, 2008.
   2. 2. Ishrana domaćih životinja- Jovanović R., Dujić D., Glamočić D.: Stylos-izdavaštvo, Novi Sad, 2000.
   3. 3. Bezbednost hrane za životinje- Marković R., Petrujkić B., Šefer D., FVM, 2010.
   4. 4. Mikotoksini- pojava, efekti i prevencija- Sinovec Z., Resanović R., Sinovec S., Caligraph, Beograd, 2006.
   5. 5. Ishrana domaćih životinja- Nemanja Ševković, Simeon Pribićević, Isidor Rajić, Naučna knjiga, 1980.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеИнтерактивно учење уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације и филмови), семинарски радови. Практичан рад у лабораторији Катедре за исхрану и ботанику, практичан рад на терену (фабрике хране за животиње и фарме).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20