Навигација

14И2О05 - Исхрана

Спецификација предмета
НазивИсхрана
Акроним14И2О05
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ9.5Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о хранивима и њиховој класификацији, начинима производње, прераде и конзервисања хране и факторима који утичу на кварење хране, о исхрани појединих врста и категорија животиња (говеда, овце, козе, коњи, свиње, живина, кунићи, пси, мачке и рибе), као и клиничкој исхрани - вези између исхране и појединих обољења и начинима превенције и терапије.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да разуме основе исхране, распозна хранива њихове карактеристике и значај, препозна услове под којима може да дође до квара хране за животиње и промене уколико је до њих дошло, разуме принципе исхране различитих врста и категорија животиња, зна да формира оброк као и да организује процес храњења и уочи неправилности и проблеме и предложи и спроведе дијететске мере када је потребно.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеХранљиве материје. Оцењивање хранљиве вредности хране. Храна за животиње, дефинција, класификација, фактори квал. Кварење и шкодљивост хране за животиње. Потребе. Исхрана говеда, оваца и коза, коња, свиња, живине, паса и мачака, кунића, крзнашица, дивљачи, лабораторијских животиња, риба. Клиничка исхрана. Обољења везана са грешкама у исхрани. Нутритивна терапија. Специјална дијететика.
  Садржај практичне наставеУзорковање сточне хране и Wеndе поступак. Скробни еквивалент. Познавање хране . Хигијенска оцена хране. Састављање оброка. Анализа и корекција оброка. Рачунска анализа смеша. Рачунска анализа и корекција смеша. Анализа и корекција оброка који су изазвали поремећај. Састављање специфичних оброка у односу на задравствено стање. Састављање оброка у односу на специфичне потребе.
  Литература
  1. Шефер Д, Синовец З: Општа исхрана, ФВМ, Београд, 2008.
  2. Шевковић Н, Прибићевић С, Рајић И: Исхрана домаћих животиња, Научна књига, Београд, 1986.
  3. Синовец З, Шевковић Н: Практикум из исхране, ФВМ, Београд, 1995.
  4. Марковић Р, Петрујкић Б, Шефер Д: Безбедност хране за животиње, ФВМ, Београд, 2010.
  5. Јовановић Р, Дујић Д, Гламочић Д: Исхрана домаћих животиња, Стилос, Нови Сад, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  55
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе у лабораторији и на клиникама Факултета.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања19Писмени испит20
  Практична настава23Усмени испит32
  Пројекти0
  Колоквијуми6
  Семинари0