Навигација

14С1И01 - Биотехнологија у ветеринарској медицини

Спецификација предмета
НазивБиотехнологија у ветеринарској медицини
Акроним14С1И01
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаУписан први семестарОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа студенте оспособи да на основу познатих природних законитости и решења која постоје у природи,решaва проблеме у гајењу и заштити здравља животиња и у производњи намирница анималног порекла као и заштити животне средине
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да разуме природне процесе на којима се занива биотехнологија, да зна како се ови процеси на рационалан начин могу и скористити и да ова знања примени у пракси. Студент мора да разуме етичке импликације примењене биотехнологије у сточарству и ветеринарској медицини.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у биотехнологију и историјски развој биотехнологије. Примена биотехнологије у сточарству и ветеринарској медицини. Генетичка варијабилност, извори, врсте и методе утврђивања. Примена генетичких маркера у идентификацији и контроли порекла. Генска дијагностика и терапија. Маркерима асистирана селекција квантитативних особина. Генетички инжењеринг, основни принципи. Генетички модификовани организми, методе добијања. Трансгене животиње као биореактори у фармацеутској индустрији. Биотехнологија у репродукцији домаћих животиња: ВО МОЕТ, клонирење ембриона, сексирање семена и ембриона. Генетичко унапређење расе. Ефекти укрштања. Биотехнолошке методе у процесу очувања биодиверзитета. Биотехнолошке алтернативе у стимулацији раста животиња (пробиотици, пребиотици, фитобиотици, закишељивачи). Биотехнолошки додаци храни за животиње у циљу очувања животне средине (ензими, синтетске аминокиселине). Биотехнолошка решења у исхрани која утичу повољно на квалитет намирница анималног порекла (органске форме микроелемената, есенцијалне масне киселине).Социјални и етички аспекти примене биотехнологије.
  Садржај практичне наставеУпознавање са радом лабораторија за генетичке манипулације. Упознавање са генетичким импликацијама примене репродуктивне технологије. Упознавање са молекуларно генетичким методама за идентификацију и контролу порекла. Упознавање са молекуларно генетичким методама у дијагностици и терапији. Савремене методе за утврђивање приплодне вредности домаћих животиња. Стицање знања из мониторинга хране за животиње у акредитованој лабораторији за испитивање хране за животиње. Употреба биотехнолошких додатака у оптимализацији оброка за животиње. Упознавање са молекуларним методама контроле здарвља јединки које служе у асистираној репродукцији (посета фармама и центрима за ВО и ЕМ)
  Литература
  1. Савић М, Јовановић С, Вегара М: Сточарство-фармске и социјалне животиње, ФВМ, Београд, 2007.
  2. B Singh, S K Gautam, and M S Chauhan Textbook of animal biotechnology, T.E.R.I Press, 2012
  3. Ђелић Н: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2006.
  4. Станчић Б: Биотехнологија, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2006.
  5. Марковић Р, Петрујкић Т, Шефер Д: Безбедност хране за животиње, ФВМ, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  212
  Методе извођења наставеТеоретска настава са интерактивним учењем уз примену аудиовизуелних метода; практична настава у молекуларно генетичким лабораторијама, рад у центрима за ВО, менторска настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит25
  Практична настава15Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари5