Навигација

14С1О02 - Стандарди добре ветеринарске праксе

Спецификација предмета
НазивСтандарди добре ветеринарске праксе
Акроним14С1О02
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са савременим етичким, комуниколошким и менаџерским стандардима савремне ветеринарске професије. Оспособљавање за примену утилитаристичких, деонтолошких принципа моралног одлучивања, основних принципа обезбеђења и очувања добробити (Брамбелова конвенција, правило „5 слобода“, „3Р“ правило) и оцена добробити животиња свих употребних категорија
  Исходи учења (стечена знања)Специјализант треба да сагледа улогу вештина меке ветерине у функционисању савременe ветеринарске праксе. Да правилно разуме позицију власника и значај реалне и ефикасне комуникације. Да се упозна са основним принципима персуазије и неопходним вештинама за њему правилну употребу у свакодневној пракси
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУлога, статус ветеринарске праксе у актуелном друштвеном тренутку, колективна одговорност струке и појединачна одговорност ветеринара. Појам добре ветеринарске и лабораторијске праксе и њени конкретни сегменти. Етичке основе актуелне ветерине. Релација ветеринар-клијент-пацијент. Извори клијентовог незадовољства и начини контроле. Комуникација ветеринара са клијентом, тржиштем, колегама, Управом.
  Садржај практичне наставеПредстављање примера добре ветеринарске праксе , посета успешним колективима. Оцена добробити: фармских животиња (говеда, оваца, свиња, живине), коња, паса у одгајивачницама и прихватилиштима, напуштених животиња, животиња у зоолошким вртовима
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  42
  Методе извођења наставеПредавања, иницијација активног учешћа полазника, радионице, мултимедијална обрада наставних једница. Теоријска настава комбинована са интерактивним радом уз коришћење аудио-визуелних техника неопходних за упознавање механизама обезбеђења и оцене добробити и практична настава на фармама, ергелама, одгајивачницама паса, прихватилиштима за животиње и институцијама за рад са огледним животињама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит40
  Практична настава30Усмени испит15
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари