Навигација

14И3О04 - Ветеринарска генетика

Спецификација предмета
НазивВетеринарска генетика
Акроним14И3О04
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ1.5Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа се студенти упознају са основама генетичке контроле болести и могућностима примене одговарајућих метода гајења и селекције у циљу добијања генетски отпорнијих животиња, механизмима генетичке варијабилности и принципима генетичке и амбијенталне контроле наследних болести и селективнимметодама гајења.
  Исходи учења (стечена знања)Да студент разуме наследне механизме контроле здравља и начине дистрибуције наследних болести у популацијама домаћих животиња и примени стечена знања у свакодневној ветеринарској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај, типови и мере варијабилности (1). Ефекти метода гајења и селекције на популацију: инбредна и аутрбредна депресија (2). Значај генских мапа у ветеринарској медицини (2). Наследна основa болести животиња (2);. Болести моногенске етиологије животиња (2). Имуногенетика (1). Фармакогенетика (1). Генетичка и амбијентална контрола наследних болести (2). Анимални генетички ресурси - значај (2).
  Садржај практичне наставеEffects of selective breeding on genetic variability(2). Inbreeding and crossbreeding oeffects on constitution and health (2). Familiar analysis and diagnosis of hereditary diseases (2). Applied immunogenetic and farmacogenetic in veterinary medicine and practice (2). Ambiental control in expression of multifactorial diseases: the applicability in breeding management (2). Effects of breeding and reproduction management of domestic animals on genetic structure and health (2). Selective breeding and gene flow – importance of animal genetic resources(3).
  Литература
  1. Савић Мила, Јовановић С, Вегара М: Сточарство: фармске и социјалне животиње, ФВМ, Београд, 2007.
  2. Савић Мила, Јовановић С: Ауторизована предавања, ФВМ, Београд, 2008.
  3. Nicholas FW: Intruduction to Veterinary Genetics, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Oxford, 2009.
  4. Савић Мила, Димитријевић Владимир, Траиловић Ружица, Бечкеи Жолт Сточарство - практикум, Факултет Ветеринарске Медицине, Центар за издавачку делатност и промет учила, Београд, 2014
  5. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Elit - Medica, Београд, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеТеоретска настава са интерактивним учењем уз примену аудиовизуелних метода, практична настава у лабораторији за генетичка истраживања.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит35
  Практична настава15Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари