Navigacija

Lista mentora


Lista potencijalnih mentora na studijskom programu doktorskih akademskih studija – DAS

Napomena:

  1. Nastavnici zaposleni na FVM koji nisu DVM mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorima DVM
  2. Lica izabrana u naučna zvanja i zaposleni u Institutima mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorom zaposlenim na FVM

 

doc. dr Andrea Radalj docent Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Anita Radovanović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Branislava Mitrović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Branko Petrujkić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Vanja Krstić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Vladimir Dimitrijević redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Vladimir Kukolj redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Vladimir Magaš vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Vladimir Nešić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Danijela Kirovski redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
doc. dr Danica Bogunović docent Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Danica Marković redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Darko Marinković redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Dejan Krnjaić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Dragan Bacić vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Dragan Vasilev redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Dragan Gvozdić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Dragan Šefer redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Drago Nedić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Žolt Bečkei vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Zoran Stanimirović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Ivan Vujanac redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Ivan Jovanović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Ivana Vučićević vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Jakov Nišavić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Jevrosima Stevanović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Jelena Ajtić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Jovan Bojkovski redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Katarina Nenadović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Maja Marković redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Marijana Vučinić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Marina Radojičić vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Mila Savić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Milan Maletić vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Milena Đorđević vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Milena Krstić vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Milica Kovačević-Filipović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
doc. dr Milica Stojković docent Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Milorad Mirilović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Miloš Blagojević vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Miloš Vučićević vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Miloš Pavlović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Milutin Đorđević redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Mirjana Dimitrijević redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Mirjana Milovanović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Natalija Fratrić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Nevenka Aleksić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Neđeljko Karabasil redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Nenad Milić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Nikola Krstić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Ninoslav Đelić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Olivera Valčić vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Petar Milosavljević redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Predrag Stepanović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Radislava Teodorović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Radiša Prodanović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Radmila Marković redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Radmila Resanović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Radoslava Savić-Radovanović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Saša Ivanović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Saša Trailović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Svetlana Grdović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Svetlana Milanović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Slađan Nešić vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Slobodanka Vakanjac redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Snežana Bulajić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Sonja Obrenović redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Sonja Radojičić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Stamen Radulović vanredni profesor Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Tamara Ilić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine
doc. dr Uroš Glavinić docent Fakultet veterinarske medicine