Navigacija

Etička komisija

NAPOMENA: Prilikom otvaranja dokumenata i arhivskih datoteka preko internet pregledača Google Chrome može doći do automatskog blokiranja preuzimanja zbog izmenjenih podešavanja u poslednjoj verziji tog pretraživača. U tom slučaju molimo korisnike da koriste desni klik i Save as/Sačuvaj“ opciju, pa kada se u donjem levom uglu prikaže upozorenje sa Discard/Odbaci“ porukom, da kliknu na strelicu pored tog upozorenja i izaberu opciju Keep/Zadrži.
Korisnici Mozilla Firefox pregledača nemaju ove probleme.