Navigacija

Odlazeći nastavnici

Mole se nastavnici da pre odlaska u okviru programa razmene obaveste

Centar za razvoj i međunarodnu saradnju FVM-a na email: diro@vet.bg.ac.rs

kao da i nakon povratka sa razmene dostave Centru potvrdu o boravku na gostujućem fakultetu.

Centar se nalazi u glavnom holu Fakulteta, kancelarija br.78