Navigacija

Ceepus III

Ovo je program akademske razmene studenata, nastavnog osoblja i istraživača iz Srednje i Istočne Evrope, koji je započeo 1993. godine, a zasniva se na međunarodnom sporazumu. Njegove potpisnice su: Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora, kurseve jezika i ekskurzije. Specifičnost programa predstavljaju univerzitetske mreže koje se zasnivaju na saradnji najmanje tri univerziteta, pod uslovom da su sva tri univerziteta iz različitih članica CEEPUS-a.

Osnovni ciljevi programa su uspostavljanje multilateralne saradnje kroz akademsku mobilnost unutar srednjoevropskog i južnoevropskog regiona, promovisanja programa i mreža, naročito zajedničkih diploma.

Predhodni ciklus II CEEPUS trajao je u periodu od 1.septembra 2005. Do januara 2010. Aktuelni, ciklus III CEEPUS  programa otpočeo je 1.maja 2011.godine, a predviđeno trajanje ovog ciklusa je sedam godina.

Mobilnost studenata može trajati jedan mesec ili jedan semestar na izabranom partnerskom univerzitetu van zemlje, a minimalno 21 dan. Kada je reč o mobilnosti profesora, za nju je predviđeno da traje između mesec i mesec i po dana. Ova vrsta mobilnosti može minimalno trajati 10 dana.

Informacije o programu nalaze se na linku https://www.ceepus.info/

Koordinator Ceepus III programa na FVM je Prof. dr Natalija Fratrić (nataly@vet.bg.ac.rs)