Navigacija

Arhiva javnih nabavki


Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Izmena Plana javnih nabavki za 2021. godinu 

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Usklađeni plan javnih nabavki za 2020. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu - 2

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Plan javnih nabavki 2014. - informacija od javnog značaja


 

2020.


JAVNA NABAVKA MIKROBIOLOŠKE KOMORE KLASE II


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME


JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SISTEMA (FIS i FIMES)


JAVNA NABAVKA PCR GRADIENT MAŠINE


JAVNA NABAVKA USLUGA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA


JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA IKT SISTEMA I OPREME SA PRIPADAJUĆIM ELEMENTIMA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

2019.


JAVNA NABAVKA OPREME ZA PCR LABORATORIJU


JAVNA NABAVKA REAL-TIME PCR APARATA


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 2


JAVNA NABAVKA OPREME ZA LABORATORIJU


JAVNA NABAVKA MIKROSKOPA


JAVNA NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 2


JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA USLUGA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


JAVNA NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE


 

2018.


JAVNA NABAVKA PROTOTIPA OPREME ZA RAZVOJ NOVOG LARVICIDA


JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 6


JAVNA NABAVKA OPREME ZA LABORATORIJU


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 5


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 4


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 3


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 2


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 2


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA KITOVA ZA DIJAGNOSTIKU


JAVNA NABAVKA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


JAVNA NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

2017.

 

JAVNA NABAVKA OPREME ZA VEŽBAONICU ZA DIGITALNU MIKROSKOPIJU


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 2


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 4


JAVNA NABAVKA ULTRAZVUČNOG DIJAGNOSTIČKOG SISTEMA


JAVNA NABAVKA BIOMEDICINSKOG APARATA


JAVNA NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 3


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 2


JAVNA NABAVKA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA


JAVNA NABAVKA KITOVA ZA DIJAGNOSTIKU


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


JAVNA NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA:


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE:


 

2016.

 

JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 4:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORIJA KATEDRE ZA BOLESTI PAPKARA:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA:


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 3:


JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE RAČUNOVODSTVENOG PROGRAMA:


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 2:


JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SISTEMA:


JAVNA NABAVKA DIJAGNOSTIČKIH KITOVA 2:


JAVNA NABAVKA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA 2:


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE:


JAVNA NABAVKA SITNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA:


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE:


JAVNA NABAVKA GORIVA:


JAVNA NABAVKA DIJAGNOSTIČKIH KITOVA 1:


 

2015.

 

JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI AMFITEATRA ZA TOPOGRAFSKU ANATOMIJU 2:


JAVNA NABAVKA MIKROSKOPA:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene-4:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORIJE ZA STUDENTSKE ORGANIZACIJE:


Javna nabavka računarske opreme:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI AMFITEATRA ZA TOPOGRAFSKU ANATOMIJU:


Javna nabavka spektrofotometra:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene-3:


Javna nabavka izvođenja građevinskih radova na sanaciji fasade:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene-2:


Javna nabavka kitova za dijagnostiku:


Javna nabavka pripreme za štampu i štampanja:


Javna nabavka električne energije:


Javna nabavka goriva za motorna vozila:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene:


 

2014.

 

Javna nabavka izrade i ugradnje građevinske stolarije:


Javna nabavka izvođenja građevinskih radova na Adaptaciji prostorije za studentske organizacije:


Javna nabavka dvostrukog 16k višekanalnog sistema za analizu:


Javna nabavka mikroskopa:


Javna nabavka računarske opreme i materijala:


Javna nabavka građevinskog materijala:


Javna nabavka sitnog kancelarijskog materijala:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene:


Javna nabavka računarske opreme:


Javna nabavka laboratorijskih centrifuga:


Javna nabavka tonera:


Javna nabavka kitova za dijagnostiku:


Javna nabavka izvođenja građevinskih radova:


Javna nabavka sredstava za održavanje higijene:


Javna nabavka goriva za motorna vozila:


Javna nabavka kancelarijskog materijala:


Javna nabavka električne energije: