Navigacija

Izborno veće

Napomena: Članovima Izbornog veća šifra za sednicu će biti dostavljena blagovremeno,
                    a ukoliko ne dobijete ili nemate šifru za otvaranje dokumenata, članovi veća se mogu javiti na
                    e-mail adresu: arhivafvm@vet.bg.ac.rs sa službenih e-adresa, na službeni tel. ili lokal

Napomena 2: Za šifrovanje se koristi legalan i besplatan 7-zip arhiver koji možete preuzeti sa adrese:

http://portableapps.com/apps/utilities/7-zip_portable ili instalacionu verziju

Arhive otvara samo 7-zip arhiver zbog šifrovanja.

NAPOMENA 3: Prilikom otvaranja dokumenata i arhivskih datoteka, koje su postavljene na sajt FVM pre 05.09.2022., a preko internet pregledača Google Chrome može doći do automatskog blokiranja preuzimanja zbog izmenjenih podešavanja u poslednjoj verziji tog pretraživača. U tom slučaju molimo korisnike da koriste desni klik i Save as/Sačuvaj“ opciju, pa kada se u donjem levom uglu prikaže upozorenje sa Discard/Odbaci“ porukom, da kliknu na strelicu pored tog upozorenja i izaberu opciju Keep/Zadrži.