Navigacija

Mobilnost studenata

Mobilnost  (razmena) studenata se odvija na osnovu sporazuma o saradnji Fakulteta veterinarske medicine sa stranim fakultetima, opšteg sporazuma o saradnji Univerziteta u Beogradu sa stranim univerzitetima, kao i u sporazuma u okviru programa razmene ERASMUS +, CEEPUS.

Mobilnost studenata na Fakultetu veterinarske medicine realizuje se u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB.

ESPB koordinator na Fakultetu veterinarske medicine je Prof. dr Snežana Bulajić

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu Dopisa rektorskog kolegijuma u vezi sa mobilnošću studenta Univerziteta u Beogradu, koja se realizuje na drugim visokoškolskim institucijama van sastava Univerziteta, „Ugovorom o učenju“ ne može se predvideti manje od 19 ESPB.