Navigacija

Misija i vizija

MISIJA

Misija fakulteta Veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu (FVM UB) je da, u skladu da svojim profesionalnim mogućnostima i iskustvom, obezbedi edukaciju omni-kompetentnih veterinara radi poboljšanja veterinarske profesije u polju zdravlja i dobrobiti životinja, javnog zdravlja odnosno bezbednosti hrane i prevencije širenja zaraznih bolesti, kao i obezbeđenja izvrsnosti kliničkih i istraživačkih laboratorija fakulteta.

VIZIJA

Fakultet veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu teži da bude internacionalno prepoznat i jedna od vodećih veterinarskih institucija u edukativnom, istraživačkom i profesionalnom pogledu, ne samo u Srbiji već i u celoj jugo-istočnoj Evropi. FVM UB je član EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) od 2002. godine. S obzirom da je odlukom Nastavno naučnog veća Fakulteta pokrenut postupak prilagođavanja studijskog programa Fakulteta sa standardima EAEVE, a u skladu sa ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) preporukama, Fakultet je inicijalno evaluiran od strane evropskih eksperata novembra 2014. godine. Strateški ciljevi FVM su u skladu sa strategijom Unverziteta u Beogradu.