Navigacija

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

 

Zorana Ašćerić, dipl. pravnik – lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ul. Bulevar oslobođenja 18, Beograd
tel. 011/3615-436 lok. 311
i-mail: nabavke@vet.bg.ac.rs