Navigacija

Nastavno naučno veće

Napomena: Članovima Nastavno naučnog veća šifra za sednicu NNV će biti dostavljena blagovremeno,
                    a ukoliko ne dobijete ili nemate šifru za otvaranje dokumenata, članovi veća se mogu javiti na
                    e-mail adresu: arhivafvm@vet.bg.ac.rs sa službenih e-adresa, ili lokal 311

Napomena 2: Za šifrovanje se koristi legalan i besplatan 7-zip arhiver koji možete preuzeti sa:

portabl verzija ili instalaciona verzija

Arhive otvara samo 7-zip arhiver zbog šifrovanja.

NAPOMENA 3: Prilikom otvaranja dokumenata i arhivskih datoteka koje su postavljene na sajt FVM pre 2021. godine preko internet pregledača Google Chrome može doći do automatskog blokiranja preuzimanja zbog izmenjenih podešavanja u poslednjoj verziji tog pretraživača. U tom slučaju molimo korisnike da koriste desni klik i Save as/Sačuvaj“ opciju, pa kada se u donjem levom uglu prikaže upozorenje sa Discard/Odbaci“ porukom, da kliknu na strelicu pored tog upozorenja i izaberu opciju Keep/Zadrži.
Za unos šifre poželjno je da koristite copy/paste metodu.


2024.


2023.


2022.


 2021.