Navigacija

Nastavne baze

X Letnja škola za planinsko stočarstvo


Praktična nastava za studente FVM UB pored fakultetskih klinika i laboratorija organizuje se i u nastavnim bazama Fakulteta - na farmama, ergelama, veterinarskim institutima, klinikama, stanicama, ambulantama i drugim organizacijama sa kojima Fakultet poseduje odgovarajuće ugovore o izvođenju nastave.

Nastava se odvija u:

 • sistemima za proizvodnju i preradu hrane:

 • Industrija mesa Đurđević, Pećinci

 • Mlekara Granice d.o.o. , Mladenovac

 • Klanica Ambar, Surčin

 • Institut za Higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

 • Melange d.o.o., fabrika za preradu jaja, Valjevo

 • DTD Ribarstvo, Bački Jarak

 • nastavnim bazama:

 • Beogradski zoološki vrt, Vrt dobre nade

 • Farme korporacije Al Dahra i Instituta za stočarstvo u Zemunu

 • Hipodrom, konjički klub Aleksa Dundić

 • Ergela Ljubičevo

 • Specijalni rezervat prirode Zasavica

 • Lovište Rit, JP Srbijašume, Padinska skela

 • JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Postrojenje za prečišćavanje vode, Makiš

Praktična nastava se odvija i u Veterinarskoj stanici Mladenovac, koja je u vlasništvu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, i u veterinarskim stanicama: VS Šabac, punkt Varna, VS Donji Srem, punkt Progar, VS Jagodina, VS Ub, VS Lusa-vet, Salaš Crnobarski, VS Vetedra, Darosava i VS Kragujvet, Cerovac, kao i u brojnim veterinarskim ambulantama i stanicama sa područja cele Srbije.

NASTAVNA BAZA ZA PLANINSKO STOČARSTVO

LETNJA ŠKOLA ZA PLANINSKO STOČARSTVO

Svake godine u letnjem periodu u nastavnoj bazi za planinsko stočarstvo na Staroj planini Fakultet organizuje letnju školu za planinsko stočarstvo. Letnja škola omogućava edukaciju studenata i naučnoistraživački rad u oblasti očuvanja tradicionalnih oblika prizvodnje u brdsko-planinskim sredinama, zaštite biodiverziteta i autohtonih vrsta i rasa domaćih životinja, zdravstvene zaštite životinja i ostvarivanje osnove za dobijanje visokovrednih proizvoda. Škola se organizuje u dve smene u trajanju od po dve nedelje za domaće i strane studente. U izvođenju nastave pored nastavnika i saradnika Fakulteta učestvuju i predstavnici lokalnih udruženja odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja. Nastava se održava na farmama i pašnjacima u parku prirode ,,Stara planina”.