Navigacija

Repozitorijum Fakulteta veterinarske medicine – Vet-eRINAR

Repozitorijum Fakulteta veterinarske medicine:

Vet-eRINAR

vet-erinar.vet.bg.ac.rs

Vet-eRINAR je elektronski repozitorijum istraživačkih i naučnih radova Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
 
Cilj repozitorijuma je da omogući otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na Fakultetu veterinarske medicine radi veće vidljivosti i citiranosti.
 
Platformu čini softver otvorenog koda DSpace, koju je obezbedio Računarski centar Univerziteta u Beogradu. DSpace je prilagođen savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija (usklađenost sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama; diseminacija kroz OpenAire, BASE, CORE, Google Scholar itd.; integrisani ORCID identifikatori).
 
Repozitorijum ima interfejs na srpskom (ćirilica i latinica) i engleskom jeziku.

Da bi mogli samostalno da deponuju publikacije u repozitorijum, istraživači moraju da imaju registrovane korisničke naloge i odgovarajuća ovlašćenja. Registracija se vrši popunjavanjem sledećeg formulara, a ovlašćenja dodeljuje administrator neposredno nakon registracije. Nakon popunjavanja formulara dobićete poruku elektronskom poštom sa adresom na kojoj treba da završite postupak registracije. 

 Uputstvo za korisnike 

Dodatne informacije možete potražiti u centralnoj biblioteci Fakulteta veterinarske medicine ili putem elektronske pošte na biblioteka@vet.bg.ac.rs