Navigacija

Pristupna predavanja

 

ODLUKA O IZVOĐENJU PRISTUPNOG PREDAVANJA

 

 

2024.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 12.03.2024. y 10:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 06.03.2024. y 13:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 06.03.2024. y 12:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 01.03.2024. y 10:00 sati2023.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 12.12.2023. y 13:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 29.11.2023. y 11:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 30.11.2023. y 12:00 sati2022.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 15.11.2022. y 12:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 08.06.2022. y 11:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 02.06.2022. y 11:00 sati2021.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 16.12.2021. y 13:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 16.12.2021. y 11:00 sati2020.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 04.12.2020. y 11:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 27.11.2020. y 11:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 29.10.2020. y 10:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 22.10.2020. y 10:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 19.08.2020. y 9:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 10.08.2020. y 11:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 10.08.2020. y 13:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 31.07.2020. y 11:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 23.07.2020. y 12:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 23.07.2020. y 10:00 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 09.07.2020. u 12:00 sati2019.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 10.12.2019. y 10:30 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 02.12.2019. y 10 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 07.11.2019. y 10 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 12.06.2019. y 13 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNIM PREDAVANJIMA 21.05.2019. u 8 i 9 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 16.05.2019. u 10 sati2018.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 30.05.2018. u 11 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 21.05.2018. u 11 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 09.05.2018. u 8 sati2017.

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 30.10.2017. u 11 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 25.05.2017. u 10 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 24.05.2017. u 13.30 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 16.05.2017. u 11 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 15.05.2017. u 12 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 05.05.2017. u 14 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 05.05.2017. u 13 sati

- OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU 05.05.2017. u 12 sati