Navigacija

Istorijat

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smešten je u blizini centra grada u Bulevaru oslobođenja 18, nekoliko stotina metara od centralnog gradskog trga Slavije u smeru prema Autokomandi. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet. U vreme kada je fakultet osnovan, dakle pre više od sedamdeset godina, nalazio se na rubu Beograda koji se počeo naglo razvijati.

Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dana 19. augusta 1936. Godine izabrani su prvi profesori, mahom sa Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, koji su, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, dobili zadatak da pokrenu nastavu. Prvi Dekan fakulteta bio je Prof. Dr Živojin Đorđević. Te 1936. godine upisano je ukupno 149 studenata, a nastava je izvođena u prostorijama Medicinskog fakulteta.

Prve godine postojanja fakulteta otvorena su radna mesta za redovne profesore, vanredne profesore, docente i asistente. Eminentne ličnosti zaslužne za razvoj fakulteta, profesori Dr Ilija Đuričić, Dr Antonije Vuković, Dr Čedomir Simić, Dr Jovan Dimić, Dr Vladeta Simić i drugi bili su prvi koji su izabrani u kolegijum. Do danas, pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su bili članovi Srpske akademije nauka i umetnosti.

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, započeta je izgradnja sadašnje zgrade fakulteta. Izgradnja je prekinuta 1941. godine, a nastavljena 1946. Zgrada i većina klinika završene su 1948. godine.

Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa tri visokoškolska studijska programa. Na Fakultetu se organizuje veliki broj kurseva i seminara za dodatno individualno usavršavanje stručnjaka, doktora veterinarske medicine.

Za izvanredne zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnog i naučnog kadra i značajan doprinos razvoju i unapređivanju veterinarske delatnosti Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije odlikovalo je Veterinarski fakultet novembra 1981. godine Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom (Ukaz Predsedništva SFRJ br.107 od 26. 11. 1981. godine).