Navigacija

Dolazeći nastavnici

Nastavnici koji borave na FVM u okviru programa razmene su u obavezi da se prijave

Centru za razvoj i međunarodnu saradnju na email: diro@vet.bg.ac.rs

Centar se nalazi u glavnom holu Fakulteta, kancelarija br.78