Navigacija

Saradnja sa privrednim ustanovama

 

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu ostvaruje saradnju sa velikim brojem ustanova u zemlji i inostranstvu:

 

NAUČNO-POSLOVNA SARADNJA

• Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

• Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

• Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad

• Veterinarski specijalistički institut „Kraljevo“, Kraljevo

• Veterinarski specijalistički institut „Jagodina“, Jagodina

• Centar za ispitivanje namirnica, Beograd

• Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

• Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

• Institut za stočarstvo, Beograd

• Institut za medicinska istraživanja Univerzitet u Beogradu, Beograd

• Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd

• Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd

• Institut za primenu nuklearene energije INEP, Beograd

• Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

• Zoološki vrt grada Beograda doo, Beograd

• JP „Zoološki vrt“, Bor

• Golden bee doo, Beograd

• JKP Veterina Beograd, Beograd

• Fish corp 2000 Free doo, Beograd

 

NAUČNO-POSLOVNA BILATERALNA SARADNJA

• Međunarodna agencija za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency - IAEA), Beč

• Nemačka služba za akademsku razmenu (Deutscher Akademische Austauschdienst DAAD)

• Fondacija Eve Krejn (Eva Crane Trust)

• Agencija za istraživanje Republike Slovenije (Javna agencija za riziskovalno dejavnost Slovenije)

• Evropska organizacija za saradnju u nauci i tehnologiji (European Cooperation in Science and Technology - COST)

• Austrijska agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanjima (Austrian Agency for International mobility
   and Cooperation in Education and Research - OeAD)