Navigacija

Nastavni plan

Studijski program Specijalističkih akademskih studija animalna biotehnologija u reprodukciji

 

 

R.br.

Šifra
predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Tip predmeta

Status
predmeta

Aktivna nastava

Ostali
časovi

ESPB

P

V

DON

SIR

Prva godina

1.

18S1O01

Uvod u biotehnologiju reprodukcije

I

Opšte obrazovni

Obavezan

5

2

1

/

/

10

2.

18S1O02

Laboratorijske i imidžing  tehnike u biotehnologiji reprodukcije 

I

Stručno aplikativni

Obavezan

3

2

1

/

/

6

3.

18S1I01

Andrologija farmskih životinja

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

4.

18S1I02

Andrologija socijalnih životinja 

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

5.

18S1I03

Ocena kvaliteta sperme kod farmskih životinja

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

6.

18S1I04

Ocena kvaliteta sperme kod socijalnih  životinja

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

7.

18S1I05

Ocena plotkinja za uvođenje u biotehnološke procedure u reprodukciji i selekcija

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

8.

18S1I06

Embriotransfer kod farmskih životinja I

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

9.

18S1I07

Embriotransfer kod socijalnih životinja I

I

Stručno aplikativni

Izborni

3

2

/

/

/

7

10.

18S2O01

Endokrinologija reprodukcije

II

Opšte obrazovni

Obavezan

5

2

1

/

/

10

11.

18S2I01

Embriotransfer kod socijalnih životinja II

II

Stručno aplikativni

Izborni

1

2

1

/

/

5

12.

18S2I02

Embriotransfer kod farmskih životinja II

II

Stručno aplikativni

Izborni

1

2

1

/

/

5

13.

18S2I03

Banke gena u održivom poljoprivrednom razvoju, banke gena u kinologiji i felinologiji

II

Stručno aplikativni

Izborni

1

2

1

/

/

5

14.

18S2I04

Komparativna biotehnologija u reprodukciji (humani model)

II

Stručno aplikativni

Izborni

1

2

1

/

/

5

15.

18S2I05

Molekulska regulacija reproduktivnih procesa

II

Stručno aplikativni

Izborni

1

2

1

/

/

5

16.

18S2SR

Studijski istraživački rad u funkciji specijalističkog rada

II

 

Obavezan

 

 

 

4

 

4

17.

18S-3R

Završni rad

II

 

Obavezan

 

 

 

 

4

6

Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini

21

14

5

4

4

60

Ukupno časova aktivne nastave na godini

44 (660)

 

 

Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija

48 (720)

60