Navigacija

Odlazeći studenti

Sva dokumentacija za mobilnost studenta za programe razmene dostavlja se

Centru za razvoj i međunarodnu saradnju FVM-a.

Centar se nalazi u glavnom holu Fakulteta, kancelarija br.78

 

Email: diro@vet.bg.ac.rs

 

Pre odlaska na razmenu dostaviti sledeća dokumenta na srpskom i engleskom:

Obrazac 1 – Obrazac za prijavu studenata sa fotografijom 3,5x4,5 cm

(Students application form) - obavezno

Obrazac 2 – Ugovor o učenju (Learning agreement)  -

(popunjava opšte podatke i tabelu br. II „Detalji predloženog studijskog

Programa u drugoj ustanovi“,

i: Potvrda FVM o priznavanju predmeta/ispita/stručne prakse

za svaki predmet koji će slušati na gostujućoj instituciji - obavezno

Obrazac 3 – (Training agreement) Dostavlja se samo u slučaju obavljanja

stručne prakse na drugom fakultetu/univerzitetu

 

Posle povratka sa razmene dostaviti sledeća dokumenta na srpskom i engleskom:

Obrazac 2 – Ugovor o učenju (Learning agreement)

Samo ako ima izmena u prvobitno predloženom ugovoru o učenju) - obavezno

Obrazac 4 – Prepis ocena (Transcript of records) –obavezno