Navigacija

Akreditacija Fakulteta kao naučnoistraživačke organizacije

Fakultet je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije