Navigacija

Programi razmene


Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je uključen u evropske programe razmene - Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals i CEEPUS program.

U okviru Erasmus+ programa fakultet je ostvario saradnju sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani, Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, Fakultetom veterinarske medicine Complutense Univerziteta u Madridu, Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta prirodnih nauka SGGW u Varšavi, Fakultetom veterinarske medicine Univeziteta u Bolonji, Oniris koledžom u Nantu, Departmanom za veterinarsku medicinu Univerziteta Federiko II u Napulju, Univerzitetom veterinarske medicine u Beču, Univerzitetom veterinarske medicine u Budimpešti.

Fakultet preko CEEPUS programa učestvuje u VetNest mreži koju čine veterinarski fakulteti iz Ljubljane, Zagreba, Brna, Vroclava, Budimpešte, Beča, Košica, Skoplja i Tirane.

Studentima Fakulteta je kroz CEEPUS program omogućeno učestvovanje u letnjim školama koje organizuju strani veterinarski fakulteti:

- Letnja škola dobrobiti životinja, veterinarske etike i prava i komunikacije -  
  organizatori su Univerzitet veterinarske medicine u Beču i Fakultet veterinarske
  medicine Univerziteta Kiril i Metodije u Skoplju

- Letnja škola zoonoza -  organizator Veterinarski fakultet Univerziteta u Zagrebu

- Letnja škola akvakulture – organizator Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Tokom 2019. godine Centar za razvoj i međunarodnu saradnju  podržao je realizaciju 47 mobilnosti nastavnika i studenata, u okviru Erasmus+ i CEEPUS programa razmena planiranih u školskoj 2018/2019. i 2019/2020. godini.