Navigacija

Međunarodna saradnja


U cilju internacionalizacije visokog školstva u Srbiji na predlog Saveta Fakulteta, odlukom Senata Univerziteta u Beogradu 8. jula 2016. godine među prvim centrima na Univerzitetu u Beogradu osnovan je Centar za razvoj i međunarodnu saradnju Fakulteta veterinarske medicine.

Osnovni zadatak Centra je uspostavljanje procedura u okviru programa razmene studenata, akademskog i administrativnog osoblja. Sprovođenje procedura studentima omogućava prepoznavanje nastave pohađane u različitim institucijama vrednovanjem kroz ostvarene ESP bodove. Broj gostujućih profesora na našem Fakultetu je u porastu, zahvaljujući potpisanim ugovorima o saradnji i postojećim programima razmene.

Kroz uspostavljanje, održavanje i razvijanje saradnje sa univerzitetima, organizacijama i drugim nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu, partnerima iz privrede kao i uključivanjem u mreže sa drugim fakultetima, Centar doprinosi jačanju kapaciteta Fakulteta u poboljšanju kvaliteta  nastave i istraživačkog rada.

Snežana Stevanović-Đorđević, dvm                                                                                            
Rukovodilac Centra
diro@vet.bg.ac.rs; snezana@vet.bg.ac.rs

Aleksandra Aleksić-Agelidis, dvm
Referent za međunarodnu saradnju
sandra@vet.bg.ac.rs