Navigacija

Specijalistički radovi

 

Javne odbrane


Stare specijalizacije

 • 29.09.2017. Vaginalna mikroflora genitalnog trakta kuja Saša Desnica
 • 13.12.2016. Učestalost pojave mastitisa kod krava na teritoriji Kosova Polja Predrag Sekulić
 • 30.09. 2016. Ispitivanje obima i strukture klanja stoke u Rasinskom okrugu od 2009. Do 2012. Godine Dragan Džugurdić
 • 28.09.2015. Monitoring na kriterijume bezbednosti hrane animalnog porekla namenjen za ishranu Vojske Srbije Srđan Milentijević
 • 05.02.2016. Menadžment poslovanja veterinarske stanice „Banja Luka“ AD u uslovima suzbijanja i eradikacije bruceloze Aleksandar Milijević

2022

 • 30.09.2022.Hematološke i biohemijske promene kod pasa i mačaka inficiranih različitim korona virusimaJelisaveta Ristić
 • 30.09.2022.Hipotireodizam pasaJelena Ralević
 • 23.09.2022.Osnovi onkološke hirurgije pasaBojan Lukić
 • 08.07.2022.Ispitivanje Coxiella burnetii i Chlamydia spp. u uzorcima poreklom od goveda, ovaca i koza prikupljenim na epizootiološkom području VSI "Kraljevo"Bojana Tešović
 • 14.06.2022.Uzroci, dijagnostika i terapija neonatalnih bolesti štenadiJovan Kapetanov
 • 20.01.2022.Crevni paraziti pasa i mačaka na teritoriji grada BeogradaMiloš Radivojević
 • 2021

 • 30.12.2021.Tehnike embriotransfera kod ovacaMarko Sretenović
 • 30.12.2021.Dobijanje, priprema i određivanje kvaliteta embriona krava za embriotransferNinoslav Dragić
 • 30.12.2021.Embriotransfer kod kunića plemenitih kratkodlakih rasa: dalmatiner-reks i kastor-reksPetar Sikimić
 • 30.12.2021.Hormonski protokoli sinhronizacije estrusa i ovulacije i njihov uticaj na uspešnost embriotransfera kod kravaMilan Đorđević
 • 29.12.2021.Odabir plotkinja za embriotransfer kod govedaNebojša Tešić
 • 28.12.2021.Uporedna analiza kvaliteta ohlađenog i razređenog semena nerastova rase landras i pietren kompjuterski asistiranom analizom semena - CASAVladan Babić
 • 23.12.2021.Analiza kvaliteta seksiranog semena bikova kompjuterski asistiranom analizom semena - CASAGoran Pantić
 • 15.11.2021.Uloga herpes virusnih infekcija u patogenezi respiratornog sindroma govedaAleksandar Koljibabić
 • 15.11.2021.Uloga adipokina u patogenezi ketoze kod visokomlečnih kravaMarko Grubačić
 • 15.11.2021.Primena nesteroidnih antiinflamatornih lekova u reprodukciji visoko mlečnih kravaPredrag Ivančev
 • 15.11.2021.Uzroci i posledice poremećaja zdravlja uterusa krava nakon porođajaPetar Šakić
 • 12.11.2021.Osteosinteza cevastih kostijuEdis Crvčanin
 • 12.11.2021.Koronavirus mačakaMia Racić
 • 12.11.2021.Rentgenska dijagnostika traumatskih i najčešćih degenerativnih lezija zglobova prednjeg ekstremiteta pasa i mačakaAleksandar Ilić
 • 12.11.2021.Radiološko-morfometrijska ispitivanja organa torakalne duplje zamorca (Cavia porcellus)Anastasija Todorović
 • 10.11.2021.Stvaranje biofilma kao mehanizam preživljavanja uzročnika mastitisa kravaRadoslava Savić Radovanović
 • 09.11.2021.Leishmania intantum kao uzročnik lišmanioze pasa - dijagnostika, terapija i profilaksaIgor Pešić
 • 09.11.2021.Šuga pasa i mačaka - etiopatogeneza, dijagnostika i terapijaLidija Plojović
 • 05.11.2021.Ultrazvučna dijagnostika različitih patoloških stanja hepatobilijarnog sistema pasa i mačaka-retrospektivna analizaSrećko Terzić
 • 29.10.2021.Rasprostranjenost Ixodes spp. krpelja na području grada Beograda u periodu od marta do oktobra 2020. godineIvana Đurić Maslovara
 • 28.10.2021.Uzimanje uzoraka u lancu hraneBranislav Aleksić
 • 27.10.2021.Postoperativni tretman nakon sterilizacije pasa i mačakaDragan Kapaš
 • 21.10.2021.Dobra higijenska praksa u restoranu društvene ishraneDanka Jović
 • 11.10.2021.Analiza postupka proizvodnje ovčije steljeRijad Bogućanin
 • 30.09.2021.Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja reproduktivnih organa pasa i mačakaAna Joksimović
 • 30.09.2021.Klinički nalaz, krvna slika i koncentracija proteina akutne faze kod pasa sa retikulocitozom bez anemijeRadica Vesković
 • 30.09.2021.Urgentne procedure kod pasa prilikom otežanog ili potpunog izostanka disanjaJelena Ralević
 • 30.09.2021.Mehanizmi nastanka poremećaja funkcije bubrega kod pasa i mačakaNemanja Šešević
 • 29.09.2021.Karakteristike tradicionalnih proizvoda od mesa sa područja MajeviceJovica Mićić
 • 24.09.2021.Značaj ispitivanja indeksa anizocitoze kod mačakaMilica Nikolić
 • 30.06.2021.Ispitivanje higijene procesa proizvodnje na liniji klanja svinja i govedaVesna Božić Jovanović
 • 19.02.2021.Dobrobit i parazitološki status koka nosilja u različitim sistemima gajenjaRadoslav Turubatović
 • 2020

 • 26.11.2020.Savremene metode terapije tendinitisa konjaVladimir Anđelković
 • 20.11.2020.Lajšmanioza: rizik po zdravlje pasa i ljudiMaša Jovanović
 • 16.11.2020.Srčane mane pasaSlavica Dražić
 • 12.11.2020.Ocena kvaliteta medaMilena Gutić
 • 06.11.2020.Dobrobit i kvalitet mesa jagnjadiKatarina Nenadović
 • 30.10.2020.Analiza rezultata ispitivanja prisustva crevnih parazita kod pasa i mačaka poreklom iz različitih lokaliteta Republike SrbijeIgor Stanković
 • 30.10.2020.Vestibularna oboljenja pasa i mačakaIvana Milanović Antić
 • 30.10.2020.Savremeni pristup kliničkom pregledu papagajaJovana Tomić
 • 30.10.2020.Infektivni laringotraheitis - pojava virusa u Republici SrbijiJelena Maletić
 • 30.10.2020.Uticaj etarskog ulja origana, karvakrola i timola na formirane biofilmove Salmonella Enteritidis i Salmonella TyphimuriumAleksandra Kasalica
 • 29.10.2020.Radiološke tehnike pregleda i dijagnostika različitih patoloških stanja kolenog zgloba pasa i mačakaEmilija Slavić
 • 29.10.2020.Klinički, laboratorijski, histološki i prognostički aspekti limfoma kod pasa i mačakaDimitrije Radojković
 • 29.10.2020.Rana dijagnostika graviditeta kravaDimitrije Milenković
 • 29.10.2020.Značaj krioprezervacije semena kod pasaStevan Tokin
 • 28.10.2020.Peritonealna dijaliza u lečenju akutne insuficijencije bubrega kod pasaVladan Rajić
 • 28.10.2020.Dijagnostika graviditeta kujaAleksandar Marić
 • 28.10.2020.Vektorski prenosive bolesti pasaMarina Petrović
 • 28.10.2020.Polidipsija, poliurija i polifagija kod pasa i mačaka: etiopatogeneza, dijagnostika i terapijaJovan Popović
 • 27.10.2020.Uticaj bilansa energije u peripartalnom periodu na zdravstvene i reproduktivne parametre visokomlečnih kravaDragiša Zarić
 • 27.10.2020.Radiološka semotika u forenzičkoj proceni ustrelnih ranaAna Alba
 • 26.10.2020.Primena bakteriofaga u mikrobiološkoj dijagnosticiMarko Komloš
 • 22.10.2020.Organska proizvodnja i visokokvalitetna hrana u Republici SrpskojMladen Mihajlović
 • 21.10.2020.Herpesvirusna infekcija mačakaVladan Savkić
 • 16.10.2020.Infektivni i neifektivni uzroci abortusa kod kujaEmilija Pavlović
 • 24.09.2020.Uticaj odabranih parametara seminalne plazme na kvalitet ohlađenog semena nerastaSvetlana Nedić
 • 27.08.2020.Mikroorganizmi kvara hraneDejan Vuković
 • 21.01.2020.Značaj Corynobacterium vrsta u etiologiji mastitisa kravaNemanja Todorović
 • 2019

 • 15.11.2019.Ultrazvučna dijagnostika ranog graviditeta ovacaMomčilo Ječmenica
 • 14.11.2019.Parvoviroza pasaMarko Grujić
 • 14.11.2019.Ispitivanje morfometrijskih parametara i funkcije organa urinarnog sistema zamoraca (Cavia parcellus) metodom ekskretorne urografijeMarko Mitrović
 • 13.11.2019.Kvalitet i deklarisanje poluproizvoda od mesaJelena Budinčević
 • 13.11.2019.Uslovi dobre higijenske prakse u objektu za klanje brojleraAleksandra Aleksić-Agelidis
 • 13.11.2019.Značaj nalaza sumpor-dioksida u poluproizvodima od mesaMilan Radović
 • 13.11.2019.Ispitivanje uslova dobrobiti i kvaliteta mesa u objektu za klanje svinjaDragan Janićijević
 • 13.11.2019.Primena integrisanih sistema kontrole u objektima za privremeno skladištenje, obradu i rasecanje mesa divljačiGoran Opačić
 • 12.11.2019.Sezonske varijacije kvaliteta, biohemijskog sastava i biometrijskih parametara dagnji (Mytillus galloprovincialis)Nevena Ilić
 • 12.11.2019.Kompjuterizovana tomografija i radiološka dijagnostika oboljenja pluća pasa i mačakaAleksa Tojić
 • 12.11.2019.Ispitivanje povezanosti pojave kliničkih simptoma i nalaza makroskopskih patoloških promena kod svinjaNikola Čobanović
 • 12.11.2019.Službena kontrola mesa i proizvoda od mesa u objektima ishrane Vojske SrbijeMiodrag Miladinović
 • 12.11.2019.Radiološka dijagnostika degenerativne lumbosakralne stenoze pasaNemanja Jolić
 • 08.11.2019.Primena hepatoprotektiva u lečenju nespecifičnih hepatopatija pasaNeda Šterić
 • 01.11.2019.Primena niskofrekventnih i srednjefrekventnih (interferentnih) struja u fizikalnoj terapiji pasa i mačakaEmil Bali
 • 31.10.2019.Potencijal sjeničke pramenke u tradicionalnoj proizvodnji ovčije stelje na prostoru sjeničko- pešterske visoravniElmin Tarić
 • 29.10.2019.Radioterapija u veterinarskoj mediciniZoran Avramović
 • 29.10.2019.Metabolički sindrom konjaStefan Đoković
 • 29.10.2019.Mikobakterioza riba - značaj dijagnostika i terapijaKsenija Aksentijević
 • 28.10.2019.Najčešće endoparazitoze laboratorijskih miševa (Mus musculus) i pacova (Rattus norvegicus)Danica Bogunović
 • 28.10.2019.Gastritis kod pasaMilan Grozdanić
 • 25.10.2019.Ispitivanje mesa svinja na prisustvo larvi trihinela na delu teritorije opštine Šabac u periodu od januara 2018. god. do juna 2019. god.Miloš Reljić
 • 04.10.2019.Sindrom povađanja krava - etiologija, patogeneza i terapijaEdin Hamzić
 • 30.09.2019.Hirurška terapija OCD-a ramenog zgloba pasaAleksandar Petrović
 • 30.09.2019.Bolest kljuna i peraMiloš Vučićević
 • 30.09.2019.Fizičko - hemijska karakteristika biomaterijala i njihova primena u veterinarskoj mediciniBogomir-Bolka Prokić
 • 28.09.2019.Dijagnostika oboljenja uvealnog trakta kod pasaMiloš Đurić
 • 27.09.2019.Imunski odgovor živine u svetlu primene rekombinantnih vakcinaNenad Petrović
 • 26.09.2019.Elektivni carski rez kod kujaIvan Nestorović
 • 04.07.2019.Ovum pick up sakupljanje jajnih ćelija vaginalnom metodom folikularne aspiracije vođene ultrazvukom kod govedaMiloš Trajković
 • 29.06.2019.Mikrobiološka dijagnostika Lajm-borelioze ljudi i životinjaNemanja Obradović
 • 24.06.2019.Mogućnost prenošenja infektivnih bolesti putem duboko zamrznutog semena bikova kod veštačkog osemenjavanja i mere prevencijeNemanja Šubarević
 • 21.06.2019.Ispitivanje sposobnosti izolata Pseudomonas spp. iz mleka da stvaraju biofilmBiljana Delić-Vujanović
 • 21.06.2019.Morfološke karakteristike respiratornih bolesti svinja u intenzivnom uzgojuIlija Jovanović
 • 11.06.2019.Značaj pre-mortem uslova za obezbeđivanje kvaliteta mesaIgor Vukomanović
 • 23.01.2019.Endoparazitoze pasa u odabranim prihvatilištima na području SrbijeUroš Nišavić
 • 2018

 • 15.11.2018.Metode konzerviranja i čuvanja sperme pasaVeselin Đurđević
 • 15.11.2018.Ultrazvučna dijagnostika ranog graviditeta krmačaGradimir Dimković
 • 15.11.2018.Post mortem nalaz parazita kod goveda i svinjaVujadin Zeljković
 • 13.11.2018.Dijagnoza i značaj supkliničkih endometritisa kod krava primenom Cytobrush,Citotape tehnikom i lavažom matericeGoran Jović
 • 09.11.2018.Ispitivanje efekata intrauterine aplikacije različitih doza specifičnog imunomodulatora (frakcija ćelijskog zida Mycobacterium phlei) na reproduktivnu efikasnost priplodnih krmača i kvalitet leglaDanko Antić
 • 08.11.2018.Najčešći uzročnici postpartalne disgalakcije krmača (PDS)Zorica Raković
 • 08.11.2018.Evaluacija uspeha različitih tretmana zaostale posteljice kod kravaFilip Spasojević
 • 08.11.2018.Primena PCR metode u mikrobiološkoj dijagnosticiMiloš Stojanović
 • 06.11.2018.Rezultati biohemijskih ispitivanja uzoraka mleka i hrane za životinje sa teritorije mačvanskog okruga na prisustvo aflatoksinaMiloš Savković
 • 31.10.2018.Magnetna rezonanca viscerokranijuma i endokranijuma socijalnih životinjaMilan Krstić
 • 30.10.2018.Digitalni aparati u rendgenskoj dijagnostici i zaštita od njihovog zračenjaSlavica Sarić
 • 25.10.2018.Boginje ovaca i koza - dijagnostika i mere profilakseMilan Đokić
 • 24.10.2018.Afrička kuga svinja - mere prevencije i kontrole bolestiDragana Veselinović - Crnomarković
 • 24.10.2018.Značaj kontorole semena nerastova u sprečavanju prenosa infektivnih bolesti bakterijske i virusne etiologijeNenad Krstić
 • 19.10.2018.Ispitivanje sadržaja histamina u različitim vrstama ribe u zavisnosti od metode konzervisanjaMarija Pavlović
 • 19.10.2018.Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja na jajnicima kravaNinoslav Dragić
 • 08.10.2018.Analiza tendencije pojave trihineloze kod domaćih i divljih svinja na području braničevskog okrugaBoris Babić
 • 02.10.2018.Analiza hematoloških parametara i koncentracije haptoglobina kod FIV pozitivnih mačakaJovana Zec
 • 24.09.2018.Ispitivanje higijene površina u objektima za proizvodnju i preradu hraneIsidora Matić
 • 18.09.2018.Metabolički profil krava obolelih od sindroma masne jetreNemanja Knežević
 • 18.09.2018.Uticaj selena na oksidativni stres i imunitet mlečnih krava u peripartalnom perioduNatalija Fratrić
 • 15.09.2018.Zastupljenost i označavanje proizvoda od ribe na tržištu Podunavskog okrugaMirjana Bošković
 • 29.06.2018.Bezbednost i kavalitet mehanički separisanog mesaZlatko Milić
 • 27.06.2018.Ispitivanje parametara kvaliteta sudžukaAleksandra Nikolić
 • 30.05.2018.Indikator organizmi u mikrobiologiji hraneTatjana Jovanović
 • 20.04.2018.Akutno oštećenje bubrega kod pasa i mačaka: dijagnostika i terapijaBojan Vojvodić
 • 2017

 • 15.11.2017.Uporedno ispitivanje prisustva specifičnih antitela protiv virusa bolesti plavog jezika kod ovaca i goveda na teritoriji istočne Republike Srpske primenom različitih imunoenzimskih testovaDragan Knežević
 • 14.11.2017.Značaj pasa u eko-epidemiologiji vektorski prenosivih zoonozaNevena Živković
 • 14.11.2017.Primena ultrazvučne dijagnostike u otkrivanju srčanih oboljenja pasaAleksandar Vukomanović
 • 14.11.2017.Izolacija i identifikacija uzročnika supkliničkih endometritisa kravaAnderson Miler
 • 14.11.2017.Dijagnostika i terapija postpartalnih oboljenja uterusa kravaIgor Ćupurdija
 • 13.11.2017.Radiološka dijagnostika i hirurška sanacija pojedinih oboljenja jetre pasa i mačakaĐorđe Đorđević
 • 13.11.2017.Značaj sterilizacije napuštenih pasa u kontroli i suzbijanju zaraznih bolestiDragica Miljuš
 • 13.11.2017.Uticaj zaostale posteljice na dužinu servis perioda i indeks osemenjavanja kod kravaAleksandar Smiljanić
 • 10.11.2017.Epizootiološka situacija Bolesti plavog jezika na teritoriji Mačvanskog-Kolubarskog okruga u periodu 2014-2017Slobodan Vujinović
 • 10.11.2017.Akutni pankreatitis kod pasa - dijagnostika i intezivna negaNenad Ćirković
 • 10.11.2017.Menadžment u urgentnoj veterinarskoj medicini - prevencija sindroma izgaranjaMaja Vasiljević
 • 10.11.2017.Najčešći uzroci pobačaja kod krmačaBoris Radović
 • 09.11.2017.Transfuzija krvi kod pasaDejan Vujanić
 • 08.11.2017.Reproduktivni poremećaji kod krmača u intezivnom uzgojuSiniša Veljović
 • 08.11.2017.Epizootije nodularnog dermatitisa na području Balkanskog poluostrva tokom 2016.godineMarko Stojiljković
 • 08.11.2017.Sanacija ingvinalne kile tehnikom po SilbersipeuAleksandar Čupić
 • 08.11.2017.Sanacija preloma lopatice ortopedskim serklažomBoris Dražić
 • 07.11.2017.Karantin kao mera kontrole zaraznih bolesti životinjaSiniša Filipović
 • 07.11.2017.Karakteristike epizootioloških determinanti na teritoriji Republike SrpskeBrankica Mojević Mitrović
 • 03.11.2017.Primena Ovsynch protokola i prostaglandina u indukciji i sinhronizaciji estrusa kod kravaDušan Miletić
 • 30.10.2017.Ocena kvalteta mleka pri otkupu na području Kozarske DubiceMirko Borković
 • 30.10.2017.Etiopatogeneza, dijagnostika i terapija supakutne acidoze buraga kod visokomlečnih kravaSveta Arsić
 • 27.10.2017.Analiza korelacije između pojave babezioize kod pasa i metereoloških parametara u Beogradu tokom 2012-2016Jelena Ćuk
 • 05.10.2017.Lumbalna diskus hernija kod pasa, etiologija, dijagnostika, terapijaTamara Kabangu Maiga
 • 05.10.2017.Prelom distalne trećine ramene kosti psa, etiologija, dijagnostika, terapijaStojan Radaković
 • 29.09.2017.Sindrom postpartalne disgalakcije krmačaŽivko Klajić
 • 28.09.2017.Hormonska manipulacija polnim ciklusom kravaMarko Sretenović
 • 25.09.2017.Kliničke i patohistološke manifestacije atopijskog dermatitisa kod pasa rase zapadnoškotski beli terijerNatalija Milčić - Matić
 • 25.09.2017.Degenerativna oboljenja ramenog zgloba (OCD) pasa, etiologija, dijagnostika, terapijaPerica Gobeljić
 • 22.09.2017.Određivanje Fo-vrednosti i Co-vrednosti za različite režime postupka sterilizacije pašteteMladen Rašeta
 • 22.09.2017.HACCP plan u proizvodnji fino usitnjenih barenih kobasicaDarko Jevtić
 • 22.09.2017.Ocena postupaka sa životinjama pre klanja i uticaj na kvalitet mesa svinjaAleksandar Dubljević
 • 15.09.2017.Analiza postupka proizvodnje crnogorske goveđe pršuteBekim Hadžalić
 • 18.08.2017.Uticaj metaboličkih poremećaja na funkciju imunskog sistema i razvoj infektivnih oboljenja kod visokomlečnih kravaBoran Gajić
 • 20.07.2017.Uticaj metaboličkog stresa na pojavu kliničkih mastitisa u tranzicionom periodu kod krava holštajn raseBlagoje Dimitrijević
 • 29.06.2017.Etiologija, dijagnostika i terapija povreda lakatnog zgloba pasaVelimir Mikalački
 • 07.04.2017.Prognoza puerperalne pareze na osnovu ispitivanja biohemijskih parametara krviGoran Mitić
 • 2016

 • 30.12.2016.Nehirurške metode u kontroli populacija pasa i mačakaSanida Džandžanović
 • 26.12.2016.Prevalencija vektorski prenosivih bolesti kod nevlasničkih pasa na području BeogradaBojan Gajić
 • 16.12.2016.Trombocitopenija pasa i mačakaDušica Prka
 • 23.11.2016.Uticaj toplotnog stresa na proizvodnju mleka kod visokomlečnih kravaMiodrag Vujić
 • 15.11.2016.Preventiva i terapija hipokalcemije kod visokomlečnih kravaDragica Ilić
 • 15.11.2016.Hirurška sanacija i rendgenska dijagnostika kongenitalnih anomalija kolenog zgloba pasaFilip Ristić
 • 15.11.2016.Interkondilarne frakture lakatnog zgloba psa: etiologija, dijagnostika i terapijaMaćaš Kiralj
 • 15.11.2016.Transolekranonski hirurški postupak sanacije interkondilarne frakture lakatnog zgloba pasaJovan Velimirović
 • 15.11.2016.Peritonealna dijaliza u terapiji akutne insuficijencije bubrega kod pasaDimče Velkovski
 • 14.11.2016.Antimikrobna rezistencija bakterija mlečne kiselineMilena Đuknić
 • 14.11.2016.Monitoring životinja čije se mleko stavlja u prometVelibor Savčić
 • 14.11.2016.Rendgenska dijagnostika i hirurška sanacija nekih naslednih i razvojnih anomalija zgloba i podlakatnih kostiju pasaVojislav Al-Daghistani
 • 14.11.2016.Poremećaji ovulacije kod kravaMilan Đorđević
 • 14.11.2016.Najčešća trovanja pasa na teritoriji grada BeogradaIvana Jojić
 • 10.11.2016.Komplikacije kastracije pastuvaGorana Popović
 • 09.11.2016.Kongenitalna oboljenja srca pasa, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i terapijaJelena Komarica
 • 08.11.2016.Retrospektivni prikaz nalaza parazita u mesu i proizvodima od mesa pri pregledu u Centru za ispitivanje namirnica u Beogradu u periodu 2010. - 2015. godinaSava Đurić
 • 04.11.2016.Intezivna nega pasa i mačakaZagorka Milićević
 • 31.10.2016.Kriterijumi bezbednosti i higijene u procesu proizvodnje mleka i proizvoda od mlekaRomana Poljak
 • 31.10.2016.Lipidni status i odnos lipproteinskih frakcija kod gojaznih pasaMilica Nešić
 • 28.10.2016.Digitalni metodi snimanja i mere zaštite od jonizujućeg zračenja u veterinarskoj rendgenologijiBudimir Vasiljević
 • 27.10.2016.Uticaj kratkotrajnog uskraćivanja hrane na lipidni status i odnos lipoproteinskih frakcija kod pasaAna Dedać Delkić
 • 30.09.2016.Postpartalni disgalakcija sindrom kod svinja u intezivnom uzgoju - MMADušan Despotović
 • 30.09.2016.Primena dobre higijenske prakse u uslovima tradicionalne proizvodnje pršutaBojan Nedeljković
 • 28.09.2016.Analiza uvoza žive stoke za klanje i mesa u Bosnu i Hercegovinu u periodu od 2010. do 2014. godineVladimir Milijević
 • 27.09.2016.Značaj Kalifornija mastitis testa u dijagnostici mastitisaGoran Pantić
 • 22.09.2016.Dijagnoza estrusa i veštačko osemenjavanje svinjaVujadin Jovanović
 • 21.07.2016.Provera efekta pasterizacije određivanjem aktivnosti alkalne fosfataze fluorometrijskom metodom u skladu sa ISO 11816-1:2006 IDF 155-1:2006Vladan Kocić
 • 12.07.2016.Primena jednosmerne struje u fizikalnoj terapiji socijalnih životinjaVladimir Ivanović
 • 17.06.2016.Ultrazvučna dijagnostika najčešćih oboljenja parenhimatoznih organa kod pasaBranislav Kuga
 • 13.04.2016.Primena različitih imidžing metoda pregleda u dijagnostici osteohondroze ramene kosti pasaJelena Jevtić
 • 04.04.2016.Kontrola kvaliteta i potrebna dokumenta u proizvodnji animalnih embrionaMarko Komloš
 • 01.04.2016.Monitoring aflatoksina M 1 u mleku u periodu 2013. - 2015. god.Sanja Čelebićanin
 • 22.03.2016.Ispitivanje promene obima i strukture proizvodnje mesa u industrijskoj klanici u Republici Srpskoj od 2012. do 2014. godineSrđan Knežević
 • 14.03.2016.Korišćenje prebiotika kao stimulatora rasta u ishrani brojlera u tovuSerafim Jovanović
 • 21.01.2016.Uzgoj i reprodukcija magaraca u Srbiji: stanje i perspektiveStanko Minić
 • 2015

 • 24.12.2015.Uporedno ispitivanje seroprevalencije infektivne anemije konja primenom AGID i ELISA testaVladimir Babić
 • 30.10.2015.Raširenost trihineloze kod domaćih i divljih svinja na području pirotskog okrugaJovana Ilijoski
 • 26.10.2015.Monitoring mikrobiološke ispravnosti hrane i higijene površina u ugostiteljskim objektimaBoriša Ivanić
 • 20.10.2015.Uticaj PRRS na reproduktivne rezultate kod krmačaMarijana Pepić
 • 16.10.2015.Metode uzimanja, primene i obrade ejakulata nerasta za veštačko osemenjavanje krmačaDušan Popović
 • 15.10.2015.Uporedni prikaz metoda dijagnostike Cryptosporidium spp.Olgica Ilić
 • 15.10.2015.Krpelji kao prenosioci uzročnika oboljenja životinja i ljudiGoran Ilić
 • 15.10.2015.Kliničko - parazitološki osvrt na kardiopulmonalne nematodoze pasa i mačakaMaja Mandić
 • 07.10.2015.Ispitivanje prisustva Salmonella enterica na farmama tovnih pilića u zavisnosti od nivoa primenjenih biosigurnosnih mera i internog kontrolnog programaDarko Bošnjak
 • 06.10.2015.Mogućnost tretmana hroničnih endometritisa krava konvencionalnim i alternativnim vidovima terapijeDušan Mandić
 • 06.10.2015.Značaj imunoprofilakse salmoneloze golubovaZlatko Jojkić
 • 02.10.2015.Analiza upotrebe mesa i proizvoda od mesa za ishranu studenataAco Trifunović
 • 01.10.2015.Ispitivanje izvora kontaminacije kvascima i plesnima tokom proizvodnje Feta siraNenad Pavlović
 • 01.10.2015.Uporedno ispitivanje prisustva specifičnih antitela protiv virusa bolesti plavog jezika kod obolelih ovaca i goveda primenom različitih imunoenzimskih metodaAleksandra Gavrilović
 • 30.09.2015.Antinutritivne materije u ishrani domaćih životinjaMilan Radosavljević
 • 22.09.2015.Mikrobiološko ispitivanje usitnjenog mesa u cilju ocene bezbednosti proizvodaMaja Nikolić
 • 22.09.2015.Ispitivanje higijene površina i higijene trupova zaklanih životinjaMiroslav Dimitrijević
 • 14.09.2015.Monitoring sirovog mleka na otkupnom području mlekare ŠabacDušan Tufegdžić
 • 11.09.2015.Monitoring sira sa područja Kolubarskog okruga na kriterijume bezbednosti hraneMirjana Kuzmanović - Tomić
 • 17.07.2015.Ispitivanje hemijskih i fizičko-hemijskih parametara kvaliteta fermentisanih kobasicaVioleta Matović
 • 16.07.2015.Ispitivanje korelacije osnovnih parametara nativne sperme i semena bikova nakon otapanja u zavisnosti od spoljašnjih temperaturnih uslovaMiroslav Urošević
 • 15.07.2015.Značaj BVD infekcije u poremećajima reprodukcije govedaNenad Petrović
 • 15.07.2015.Uticaj kliničkih i subkliničkih endometritisa na servis period kod visokomlečnih kravaSrđan Krnjaić
 • 14.07.2015.Dijagnostika i suzbijanje mastitisa kravaDragan Bursać
 • 08.06.2015.Metode zamrzavanja semena i ocena kvaliteta sperme bikaĐorđe Jevtić
 • 03.06.2015.Menadžment sprovođenja zdravstvene zaštite životinja na teritoriji veterinarske stanice "Malo Crniće" u periodu 2010 - 2013. godineŽikica Perić
 • 15.05.2015.Mikrobiološke karakteristike najčešćih bakterijskih uzročnika infekcija kože pasaNataša Todorović
 • 30.04.2015.Primene imune plazme u terapiji parvoviroze pasaMiloš Marković
 • 29.04.2015.Dirofilarioza mačaka - hematološke i biohemijske promene krvi i urinaTamara Topalov
 • 31.03.2015.Oboljenja donjih urinarnih puteva mačakaKatarina Gojković
 • 12.03.2015.Prisustvo i značaj MRSA (meticilin-rezistentnih sojeva S. aureus) kod svinjaDubravka Planinac
 • 26.02.2015.Citološki, bakteriološki i ultrazvučni nalaz kod subklinčkih endometritisa kravaRomina Salai-Vucelić
 • 24.02.2015.Ispitivanje higijene površina u procesu proizvodnje mesaIda Dončić
 • 2014

 • 29.12.2014.Primena ultrazvuka i kompjuterizovane tomografije u oftalmološkoj dijagnostici kod pasa i mačakaMilan Vujin
 • 22.12.2014.Prilog poznavanju helmintoza digestivnog sistema pasa i mačaka na teritoriji BeogradaNataša Antić
 • 16.12.2014.Patološke promene na reproduktivnom traktu kuja kao uzročnici neplodnostiMirko Filipović
 • 08.12.2014.Veterinarsko - sanitarni nadzor u proizvodnji brojleraNikola Filipović
 • 05.12.2014.Ispitivanje kvaliteta mesa junadiMiloš Petrović
 • 29.11.2014.Otitis externa kod pasaDejan Vlačić
 • 28.11.2014.Instrumentalna dijagnostika oboljenja nosne šupljine i sinusa mesojedaMiloš Marković
 • 28.11.2014.Rendgenska dijagnostika najčešćih oboljenja zuba pasa i mačakaMihajlo Panajotović
 • 28.11.2014.Analiza preduslovnih programa i sistema HACCP u objektu za skladištenje, obradu i distribuciju zamrznute lignjeLazar Novaković
 • 28.11.2014.Praktična primena ultrazvuka u reprodukciji kravaRobert Marton
 • 28.11.2014.Bolesti i ishrana gojaznih pasaDragan Puđa
 • 28.11.2014.Grupna vremena koagulacije i koncentracija fibrinogena kod pasa oboleleih od srčane dirofilariozeVladimir Radonjić
 • 28.11.2014.Urgentna stanja abdomena pasa i mačakaNenad Vuletić
 • 28.11.2014.Kliničke i laboratorijske metode dijagnostike graviditeta kuja i mačakaOliver Savić
 • 27.11.2014.Stečena oboljenja srca pasa: dijagnostika, diferencijalana dijagnoza i terapijaBranko Ravić
 • 26.11.2014.Endoskopska dijagnostika oboljenja nosnih šupljina kod pasaIvana Ćuić
 • 25.11.2014.Insuficijencija egzokrinog pankreasa kod pasaJelena Ćosović - Šekularac
 • 21.11.2014.Ispitivanje promena obima i strukture ulova i proizvodnje ribe u Srbiji od 2006. do 2011. godineMarko Petrović
 • 18.11.2014.Značaj subkliničkih mastitisa na higijensku ispravnost i kvalitet mlekaMilan Lukić
 • 18.11.2014.Monitoring sira na kriterijume bezbednosti hrane na području VranjaDarko Pešić
 • 18.11.2014.Karakteristike proteina mleka sa tehnološkog aspektaMiloš Lečić
 • 13.11.2014.Ispitivanje kvaliteta zamrznutih proizvoda od riba na našem tržištuLazar Nanušević
 • 03.11.2014.Ispitivanje promena obima i strukture proizvodnje mesa i proizvoda od mesa u jednogodišnjem perioduLuka Stević
 • 31.10.2014.Trihineloza svinja sa individualnih gazdinstava i iz farmskog uzgoja na području mačvanskog okrugaMiloš Vračarić
 • 29.10.2014.Monitoring vitalnih funkcija psa sa invaginacijom crevaDesimir Tošić
 • 27.10.2014.Retrospektivna analiza hematoloških i biohemijskih parametara kod pasa oboleleih od lajšmaniozeDušanka Milošević
 • 15.10.2014.Rendgenska dijagnostika razvojnih oboljenja radijusa i ulne pasaMarko Milčanović
 • 06.10.2014.Identifikacija bakterija mlečne kiseline iz tradicionalne fermentisane kobasice "lemeški kulen"Biljana Aleksić
 • 30.06.2014.Ispitivanje nivoa kontaminacije mikroorganizmima površina koje dolaze u kontkat sa mesom u odeljenju za rasecanje mesaZoran Brkić
 • 23.06.2014.Fizikalna terapija oboljenja lokomotornog sistema pasa i mačaka traumatske etiologijeBranislav Rangelov
 • 14.05.2014.Rendgenska i ultrazvučna dijagnostika oboljenja mokraćne bešike pasaIva Dimitrijević
 • 24.04.2014.Ultrazvučna i rentgenološka dijagnostika oboljenja želudca kod pasaOlga Divnić
 • 31.03.2014.Ispitivanje hemijskih parametara kvaliteta proizvoda od mesa na banjalučkom tržištuSlobodan Dojčinović
 • 20.02.2014.Monitoring higijene površina tokom proizvodnje, prerade i prometa hrane metodom bioluminiscencijeMarina Stanojković
 • 19.02.2014.Savremene dijagnostičke procedure u veterinarskoj kardiologijiTanja Kostadinov
 • 11.02.2014.Izolacija i identifikacija stafilokoka i streptokoka iz mleka krava obolelih od kliničkih i subkliničkih mastitisaDaniel Bogosavljević
 • 04.02.2014.Bezbednost namirnica u predškolskim ustanovamaDanijela Videnović
 • 22.01.2014.Hiruške metode rešavanja dislokacije sirištaDanijel Kovačević
 • 22.01.2014.Analiza epizootiološke situacije na teritoriji opštine Bijelo Polje u periodu od 2006. do 2011.godineDamir Murić
 • 20.01.2014.Epizootiološke karakteristike parvoviroze i babezioze pasa na teritoriji opštine TeslićVanja Kovačević
 • 14.01.2014.Molekularna karakterizacija sojeva borelija izolovanih iz krpelja sa područja VojvodineAleksandar Potkonjak
 • 2013

 • 27.12.2013.Mikrobiološki kriterijumi u proizvodnji termički obrađenog mlekaBojan Golić
 • 24.12.2013.Retrovirusne infekcije mačakaRadenko Savić
 • 23.12.2013.Ispitivanje povezanosti metaboličkog profila i proizvodnje mleka kod krava Holštajn friziske rase tokom perioda rane laktacijeSiniša Grubač
 • 16.12.2013.Najčešće izolovani mikroorganizmi iz mleka krava kod kliničkih i subkliničkih mastitisa u opštini ŠabacVladimir Živković
 • 16.12.2013.Najčešći uzročnici embrionalnih uginuća kod kravaMilovan Božić
 • 16.12.2013.Primena ultrazvučne dijagnostike u ranoj dijagnostici graviditeta kod kravaAleksandar Dimitrijević
 • 16.12.2013.Fon Vilebrandova bolest kod pasaAleksandra Golubović
 • 12.12.2013.Uticaj parenteralne aplikacije gvožđa na belu krvnu sliku i koncentraciju fibrinogena kod teladiIvan Jevtić
 • 25.11.2013.Mikrobiološki kriterijumi bezbednosti kajmaka i higijene u procesu proizvodnjeIlija Božić
 • 21.11.2013.Etiopatogeneza, klasifikacija, dijagnostika i terapija oboljenja jednjakaAleksandar Teofanov
 • 20.11.2013.Upotreba indikatora insulinske rezistencije u proceni metaboloičkog profila krava u ranoj laktacijiMarko Cincović
 • 18.11.2013.Zaštita od zračenja u veterinarskoj rendgenologijiBranislava Mitrović
 • 12.11.2013.Ispitivanje raširenosti infekcija izazvanih virusom Aujeckijeve bolesti i virusom reproduktivnog i respiratornog sindroma kod svinja na području braničevskog okrugaMilica Ilić
 • 08.11.2013.Ispitivanje mesnatosti svinja u zavisnosti od dobavljača i mase polutkiNovak Kovačević
 • 08.11.2013.Rendgenska dijagnostika urgentnih stanja toraksa pasa i mačakaSrđan Tomić
 • 30.10.2013.Ispitivanje rezistencije na antibiotike kod sojeva E. Coli poreklom od svinjaSlaviša Stojković
 • 15.10.2013.Integrisani sistemi kontrole u proizvodnji konzumnih jajaNenad Staničkov
 • 09.10.2013.Monitoring na kriterijume bezbednosti hrane sireva proizvedenih u domaćinstvuMarija Mikić
 • 01.10.2013.Uloga Lactobacillus vrsta u proizvodima tradicionalnih fermentisanih kobasicaJovana Stević
 • 27.09.2013.Rentgenska dijagnostika neoplazmi kostno - zglobnog sistema pasa na teritoriji grada SuboticaGoran Baki
 • 26.09.2013.Rendgenska semiotika fiziološke i patološki izmenjene senke srca i velikih krvnih sudova toraksa kod mediokardijalnog tipa pasaVera Kijametović
 • 23.09.2013.Primena ultrasonografije u dijagnostici ranog graviditeta kravaBoris Kukolj
 • 10.09.2013.Ispitivanje nivoa kontaminacije mikroorganizama površina koje dolaze u kontakt sa mesom u objektu koji se bavi preradom mesaNenad Antić
 • 12.07.2013.Kozje mleko: tehnološke karakteristikeRajko Janković
 • 25.05.2013.Leukocitarna formula i morfologija leukocita na krvnom razmazu mačaka sa opstrukcijom uretreDragana Rudić
 • 10.05.2013.Ispitivanje obima i strukture proizvodnje mesa u svetu na početku 21. vekaIvan Perić
 • 26.04.2013.Inspekcijska kontrola namirnica animalnog porekla na graničnim prelazimaVesna Prljić
 • 12.04.2013.Principi rendgenskog ispitivanja kostno-mišićnog sistema pasa i mačakaLjubomir Ćurčin
 • 05.03.2013.Urolitijaza: etiopatogeneza, dijagnostika i terapijaNebojša Radović
 • 22.01.2013.Raširenost trihineloze kod domaćih i divljih svinja na području opštine AleksandrovacAleksandar Šljivić
 • 2012

 • 27.12.2012.Korelacija broja somatskih ćelija i pojava subkliničkih mastitisa na farmi visokomlečnih kravaAleksandar Kuruc
 • 26.12.2012.Ultrazvučno ispitivanje uzroka neplodnosti kod visokomlečnih kravaAnica Ivančev
 • 15.12.2012.Ispitivanje činilaca od značaja za mesnatost trupova teladiMartina Đevenica
 • 20.11.2012.Ispitivanje funkcije respiratornog sistema u preoperativnom perioduVukašin Vukotić
 • 31.10.2012.Primena in situ konzervacije animalnih genetičkih resursa u stočarstvuŽolt Bečkei
 • 23.10.2012.Preoperativni osnovni monitoring pasaNikola Atanasijević
 • 23.10.2012.Monitoring srčane funkcije pasa pri hiruškim zahvatimaBranislav Mihajlov
 • 28.09.2012.Preživljavanje i tehnološki značaj termorezistentnih mikroorganizama u mlekuMilijana Babić
 • 27.09.2012.Obim i struktura klanja stoke na području Brčko distrinkta od 2007. do 2011.godineStevan Radić
 • 03.09.2012.Principi i metode za određivanje roka upotrebe hraneAleksandara Anđelković
 • 11.06.2012.Ultrazvučni pregled hepatobilijarnog sistema pasaBojan Dikić
 • 10.06.2012.Utvrđivanje povoljnosti, reproduktivnosti i preciznosti referentne metode za određivanje broja somatskih ćelija u mlekuAndrea Kos
 • 23.04.2012.Ispitivanje higijene u procesu proizvodnje trupova goveda i svinjaVuk Grahovac
 • 12.04.2012.Kapnografija u praćenju ventilacije tokom inhalacione anestezije pasaDragan Avramović
 • 09.04.2012.Ispitivanje uslova transporta svinja za potrebe klanice u SmederevuMilan Vasiljević
 • 23.03.2012.Prilog poznavanju epizootioloških i epidemioloških karakteristika trihineloze na području Republike SrpskeDarko Despotović
 • 02.03.2012.Rendgenska dijagnostika strukturnih poremećaja kostnog sistemaMarko Ristić
 • 01.03.2012.Primena lasera i linearno polarizovane svetlosti u fizikalnoj terapiji mesojeda i konjaTatjana Vasilijević
 • 20.02.2012.Ispitivanje prisustva bakterijskih endotoksina u infuzionim rastvorima primenom pirogenog i LAL testaGorica Kostić
 • 2011

 • 30.12.2011.Mijelografija kod pasa - konrastna sredstva i moguće komplikacije nakon njihove primeneNikola Radaković
 • 30.12.2011.Ispitivanje osetljivosti na antibiotike uzročnika supkliničkih mastitisa kod kravaMarko Karadžić
 • 28.12.2011.Ispitivanje mesnatosti trupova svinja sa dve različite farme zaklanih u klanici u BijeljiniSlaven Grbić
 • 28.12.2011.Biogeni amini i detekcija histamina kod ribaMile Mirković
 • 28.11.2011.Parametri statusa gvožđa kod novorođene teladi i kod krava različite starosti u peripartalnom perioduMarko Katić
 • 28.11.2011.Korelacija broja somatskih ćelija i kvaliteta mleka na farmama visokomlečnih kravaBranko Jovetić
 • 04.11.2011.Pregled različitih metoda uzorkovanja krvi kod malih laboratorijskih životinjaSiniša Arsenin
 • 03.11.2011.Rasprostranjenost trihineloze kod divljih svinja (Sus scrofa) na području SrbijeNenad Savković
 • 01.11.2011.Ispitivanje načina rasecanja i zastupljenost pojedinih delova trupa junadi u klanici "Koteks" u SurčinuDražen Kovačević
 • 20.10.2011.Bilirubinemija kod goveda različitih starosnih kategorija sa osvrtom na proizvodna svojstva i zdravstveni statusBojan Blond
 • 19.04.2011.Primena mijelografije u dijagnostici promene položaja invertebralnog diskusa pasaJasmina Ranđelović
 • 15.04.2011.Artrocenteza i svojstva sinovijalne tečnosti kolenog zgloba kod pasaVladimir Vujičić
 • 06.04.2011.Rendgenska i endoskopska dijagnostika oboljenja traheje i bronhija kod pasaZoran Živković
 • 04.04.2011.Primena rendgenografije i ultrasonografije u dijagnostici patoloških promena u zidu mokraćne bešike pasa i mačakaBranko Perić